Kredyt z gwarancją de minimis: co to jest i jak działa?

2017-09-11 08:09:24

Firmowe kredyty z gwarancją de minimis są jednym ze sposobów na szybkie pozyskanie gotówki przez niemal każdego przedsiębiorcę. To rozwiązanie, z którego skorzystało już ponad 128 tys. mikro, małych i średnich firm. Wyjaśniamy, kto i jak może uzyskać kredyt z gwarancją, jakich formalności musi dopełnić i w którym banku może ubiegać się o finansowanie.

Na początek warto podkreślić: gwarancja de mimnimis to nie dotacja. Nie polega na przekazaniu pieniędzy bezpośrednio na konto przedsiębiorcy, ani nie powoduje żadnych skutków podatkowych. Stanowi za to rodzaj pomocy publicznej, przekazywanej za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, jaką państwo może udzielać przedsiębiorcy. Łączna wartość pomocy de minimis dla każdej firmy może wynieść w ciągu trzech kolejnych lat podatkowych do 200 000 eur lub 100 000 eur w przypadku przedsiębiorstw transportowych.

Ile kosztuje gwarancja de minimis?

Czy gwarancje de minimis się opłacają? Tak. Przede wszystkim: złożenie wniosku o udzielenie gwarancji jest bezpłatne, a sam kredyt udzielony zostanie na preferencyjnych warunkach (z niższą marżą lub prowizją). Czy gwarancje są całkowicie bezpłatne? Nie. Stawka prowizji za udzieloną gwarancje wynosi 0,5% kwoty gwarancji rocznie.

Podstawową zaletą gwarancji jest umożliwienie osobie prowadzącej działalność gospodarczą uzyskanie kredytu w sytuacji, w której żaden bank nie chce udzielić jej finansowania ze względu na brak zabezpieczeń. Wszystkie formalności załatwiane są w banku udzielającym kredytu. Uzyskanie kredytu z gwarancją nie wymaga od kredytobiorcy składania żadnych sprawozdań.

Warunki pomocy

Gwarancje BGK dla kredytów obrotowych są udzielane na okres do 27 miesięcy, a przy kredytach inwestycyjnych: do 99 miesięcy. W obu przypadkach zabezpieczać mogą maksymalnie 60% kwoty kredytu. Oznacza to, ze bank może wymagać od przedsiębiorcy ustanowienia własnego zabezpieczenia na tę część kredytu, której nie obejmuje ochrona BGK. Warto przy tym podkreślić, że gwarancje nie dotyczą kosztów kredytowych (w tym odsetek), a jedynie pożyczony przez kredytobiorcę kapitał.

Obowiązkowym elementem umów o ustanowienie gwarancji jest zabezpieczenie wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy.

Kto może otrzymać gwarancje de minimis?

Z gwarancji de minimis mogą skorzystać kredytobiorcy, którzy:

 • należą do sektora mikro, małych lub średnich firm,
 • są rezydentami w Polsce,
 • posiadają wymaganą przez bank zdolność kredytową,
 • nie widnieją jako niesolidni dłużnicy w systemie Bankowy Rejestr lub innych bazach, z których korzysta bank,
 • w przeciągu ostatnich 3 miesięcy przed dniem zawnioskowania o kredyt z gwarancją nie posiadali zadłużenia przeterminowanego powyżej 30 dni w kwocie powyżej 500 zł, ani wypowiedzianego lub zagrożonego wypowiedzeniem kredytu,
 • nie mają nałożonego obowiązku zwrotu otrzymanej wcześniej pomocy publicznej.

Pieniądze z kredytu można przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzeniem działalności, ale są wyjątki. Gotówki nie można użyć na potrzeby spłaty innych kredytów, inwestycji kapitałowych, nabycie instrumentów finansowych lub wierzytelności czy zakup zorganizowanej części firmy.

Które banki udzielają kredytów z gwarancją de minimis?

Zgodnie z informacjami podanymi przez BGK, o możliwość finansowania z gwarancją de minimis warto zapytać w następujących bankach:

 • Alior Bank
 • Bank BGŻ BNP Paribas
 • Bank BPS i zrzeszone banki spółdzielcze
 • Bank Handlowy w Warszawie
 • Bank Millennium
 • Bank Ochrony Środowiska
 • Bank Pekao
 • Bank Zachodni WBK
 • Credit Agricole Bank Polska
 • Deutsche Bank Polska
 • Getin Noble Bank
 • Idea Bank
 • ING Bank Śląski
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • mBank
 • Nest Bank
 • PKO Bank Polski
 • Plus Bank
 • Raiffeisen Bank Polska
 • SGB-Banki zrzeszone banki spółdzielcze
 • Toyota Bank Polska

Na koniec lipca kwota udzielonych gwarancji sięgnęła niemal 41 mld zł, które zostały przeznaczone na zabezpieczenie kredytów o łącznej wartości ok 72,7 mld zł. Skorzystało z tego rozwiązania ponad 128 tys. przedsiębiorców.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam