Komornicy wkrótce pod nadzorem. Rząd przygotowuje ustawę

2017-08-24 19:17:35

W sejmie trwają prace nad projektem ustawy o komornikach sądowych. Nowe regulacje mają zwiększyć kontrolę nad egzekutorami, ograniczając ich obecne przywileje. Celem zmian jest ograniczenie liczby nadużyć i błędów popełniany przez komorników.

Komornicy nie mają pozytywnego wizerunku w opinii publicznej. Słabnące zaufanie do przedstawicieli tego zawodu jest skutkiem m.in. gwałtownego wzrostu skarg składanych na egzekutorów. Jak wskazują informacje podane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w latach 2009-2015 liczba spraw dotyczących pociągnięcia komorników do odpowiedzialności dyscyplinarnej wzrosła trzykrotnie: z 30 do 102 przypadków.

Komornik pod kontrolą sądu rejonowego

Opracowany w sejmie projekt ustawy o komornikach sądowych ma na celu m.in. poszerzenie kompetencji prezesa sądu rejonowego w prowadzeniu działań nadzorczych nad egzekutorami. Jedną z nowości ma być możliwość wystosowania wniosku o odwołanie komornika ze stanowiska, czy natychmiastowe odsunięcie go od prowadzonych czynności w przypadku rażącego naruszenia przepisów prawa. Odwołać komornika ze stanowiska - z tych samym powodów - będzie mógł z kolei minister sprawiedliwości.

Zgodnie z nowymi przepisami każdy komornik będzie musiał posiadać wyższe wykształcenie prawnicze. Zawód ten będzie mogła wykonywać osoba, która ukończyła 28 rok życia i nie przekroczyła 65 roku życia (obecny limit wiekowy to 26-70 lat). Komornik nie będzie mógł prowadzić własnej działalności gospodarczej, podejmować dodatkowego zatrudnienia czy zasiadać w radach nadzorczych, zarządach i komisjach rewizyjnych spółek prawa handlowego. Będzie za to mógł otrzymywać wynagrodzenie za prace w charakterze osoby na stanowisku dydaktycznym czy naukowym (lub pośrednim).

Opracowywana ustawa ma jednocześnie uniemożliwić wykonywanie czynności komorniczych przez aplikantów oraz ograniczyć dostępne środki stosowane przez asesorów.

Sejm chce jednocześnie wyeliminować problem dobierania spraw przez komorników według własnych ustaleń. Już niedługo egzekutor będzie mógł zajmować się sprawami wyłącznie ze swojego rewiru (obszaru apelacji, na którym działa).

Będzie łatwiej uzyskać pomoc

Celem nowelizacji prawa dotyczącego działalności komorniczej jest odbudowa zaufania do tego zawodu. Obywatele pokrzywdzeni wskutek działań egzekucyjnych mają zyskać możliwość łatwego pozyskania wsparcia i pomocy ze strony organów publicznych.

Nowa ustawa ma zastąpić dotychczas obowiązujące regulacje, opracowane 20 lat temu.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam