Jak uzyskać odszkodowanie lotnicze?

2017-08-23 20:22:29

Zaledwie 1% pasażerów linii lotniczych, którzy mają prawo do uzyskania odszkodowania od przewoźnika, korzysta z tego przywileju. Nieznajomość prawa w tym zakresie jest zadziwiająco wysoka - tym bardziej że samolotami podróżujemy coraz częściej.

Zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej pasażerowie linii lotniczych mają zwykle aż 3 lata na złożenie wniosku o przyznanie odszkodowania za odwołania lotów lub zmiany godzin lub terminu wylotu. W zeszłym roku niemal 400 lotów z polskich lotnisk było odwołanych lub opóźnionych na tyle, by podróżnym przysługiwało odszkodowanie. Zgodnie z szacunkami wartość rekompensaty mogła wynieść niemal 8 mln zł. Mogła, ale nie wyniosła, ponieważ tylko garstka turystów zna swoje prawa.

Problemy z terminowością wylotów nawarstwiają się szczególnie w okresie wakacyjnym (zwłaszcza w sierpniu), gdy przepełnione turystami lotniska nie nadążają z obsługą lotów. To jednak nie powód, by bezkarnie przetrzymywać poirytowanych podróżnych w poczekalniach. Opóźnienie lotu powyżej 3 godzin uprawnia poszkodowanego pasażera do otrzymania zadośćuczynienia finansowego do 600 EUR.

To samo dotyczy osób, które nie dostały się na pokład ze względu na overbooking, czyli sytuację mającą miejsce, gdy liczba pasażerów, którzy stawili się do odprawy przekracza liczbę miejsc w samolocie. Niestety jest to dość częste zjawisko, ponieważ linie lotnicze nagminnie sprzedają więcej biletów niż posiadają wolnych miejsc jest w samolocie. Wszystko z tego względu, że rzadko do odlotu zgłasza się komplet pasażerów, którzy wykupili bilety. By zatem wykorzystać potencjalne luki, linie lotnicze sprzedają niektóre miejsca podwójnie, licząc na to, że któryś z pasażerów się nie pojawi.

Odszkodowanie lotnicze należy się za:

  • odwołanie lotu
  • opóźnienie lotu powyżej 3 godzin
  • odmowę wejścia na pokład

Zgodnie z rozporządzeniem UE nr. 261/2004 wysokość odszkodowania zależy od długości trasy czasu opóźnienia przelotu:

  • opóźnienie >3h przy trasie do 1500 km: 250 EUR
  • opóźnienie >3h przy trasie od 1500 od 3500 km (lub między krajami należącymi do UE): 400 EUR
  • opóźnienie 3-4h przy trasie od 3500 km: 300 EUR
  • opóźnienie >4h przy trasie od 3500 km: 600 EUR

Warto mieć na uwadze, że istnieją okoliczności, które sprawią, że linie lotnicze nie będą zobowiązane do wypłaty odszkodowania. Dojdzie do tego wówczas, gdy lot nie odbędzie się terminowo wskutek wystąpienia "nadzwyczajnych okoliczności" (np. złych warunków pogodowych czy strajków).

By uzyskać odszkodowanie lotnicze, wystarczy, że złożysz pisemny wniosek do przewoźnika (najlepiej pobierając potwierdzenie odbioru dokumentu). Warto dołączyć do pisma dowody na posiadanie praw do odszkodowania (np. bilet lotniczy, paragony z lotniska itp.), by zminimalizować ryzyko nieuznania naszych roszczeń.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam