Ubezpieczenie szkolne - wysokie odszkodowanie to mit

2017-08-21 20:08:06

Zgodnie z szacunkami GUS-u od września 2017 r. do szkół podstawowych i średnich trafi ok 5 mln uczniów. Statystycznie co 80 dziecko w trakcie roku szkolnego dozna urazu wskutek nieszczęśliwego zdarzenia. Czy standardowa polisa szkolna wówczas wystarczy? Sprawdziliśmy, na jak wysokie odszkodowanie po wypadku można liczyć z grupowego ubezpieczenia szkolnego.

Co drugi wypadek w szkole dotyczy uczniów podstawówek. Do największej liczby wypadków dochodzi na salach gimnastycznych, a następnie na szkolnych korytarzach i boiskach. Poszkodowani najczęściej doznają zwichnięć, skręceń i złamań kończyn. Leczenie i rehabilitacja pourazowa potrafi być wymagająca i kosztowna. Niestety grupowe ubezpieczenia szkolne nie zawsze są w stanie zapewnić uczniom odpowiednią sumę ubezpieczenia, która pokryje koszty powrotu dziecka do zdrowia.

Tanie ubezpieczenie = niewielkie odszkodowanie

Ubezpieczenia szkolne są zawierane w formie grupowej, a ich warunki cenowe są tak skonstruowane, by wszystkich rodziców było stać na wykupienie polisy dla ich dziecka. Niska cena polis niestety wiąże się z niską sumą ubezpieczenia. Jest to kwota maksymalnej wypłaty, jaką godzi się przekazać poszkodowanemu (a raczej: jego prawnym opiekunom)  ubezpieczyciel. To właśnie głównie w oparciu o wartość sumy ubezpieczenia jest wyliczana wysokość składki, która w mało których szkołach przekracza 50 zł na rok.

Szkoły dają jednak zwykle możliwość wybrania droższego wariantu ubezpieczenia, które przełoży się na zwiększoną wysokość świadczeń dostępnych w przypadku ewentualnej szkody.

Standardowe polisy szkolne zwykle zapewniają odszkodowanie rzędu maksymalnie 10 000 zł. Tak wysoka kwota wypłacana jest jednak tylko w przypadku śmierci dziecka lub doznania przez nie 100% uszczerbku na zdrowiu. W razie złamania ręki czy nogi wartość świadczenia będzie dużo niższa - zależnie od procentowej wartości uszczerbku na zdrowiu, określanej w specjalnej tabeli, zamieszczonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dobierz indywidualną polisę NNW

By zapewnić swojej rodzinie większą pomoc finansową w razie wypadku, w którym uczestniczyło dziecko, warto oprócz ubezpieczenia szkolnego wybrać indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Korzystając z takiej polisy (ceny zaczynają się już od 30 zł rocznie), zyskujemy dodatkowe źródło odszkodowania, a przy tym możemy elastyczniej dobrać wysokość sumy ubezpieczenia do naszych oczekiwań. Dzięki prywatnemu NNW możemy dodatkowo zagwarantować sobie zwrot kosztów wizyt lekarskich, operacji, a także pomoc pieniężną na wypadek poważnych chorób (np. zapalenia wątroby, porażenia kończyn, zapalenia opon mózgowych), od skutków których nie zabezpiecza zwykła polisa szkolna

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam