Ubezpieczenie szkolne - wysokie odszkodowanie to mit

2017-08-21 20:08:06

Zgodnie z szacunkami GUS-u od września 2017 r. do szkół podstawowych i średnich trafi ok 5 mln uczniów. Statystycznie co 80 dziecko w trakcie roku szkolnego dozna urazu wskutek nieszczęśliwego zdarzenia. Czy standardowa polisa szkolna wówczas wystarczy? Sprawdziliśmy, na jak wysokie odszkodowanie po wypadku można liczyć z grupowego ubezpieczenia szkolnego.

Co drugi wypadek w szkole dotyczy uczniów podstawówek. Do największej liczby wypadków dochodzi na salach gimnastycznych, a następnie na szkolnych korytarzach i boiskach. Poszkodowani najczęściej doznają zwichnięć, skręceń i złamań kończyn. Leczenie i rehabilitacja pourazowa potrafi być wymagająca i kosztowna. Niestety grupowe ubezpieczenia szkolne nie zawsze są w stanie zapewnić uczniom odpowiednią sumę ubezpieczenia, która pokryje koszty powrotu dziecka do zdrowia.

Tanie ubezpieczenie = niewielkie odszkodowanie

Ubezpieczenia szkolne są zawierane w formie grupowej, a ich warunki cenowe są tak skonstruowane, by wszystkich rodziców było stać na wykupienie polisy dla ich dziecka. Niska cena polis niestety wiąże się z niską sumą ubezpieczenia. Jest to kwota maksymalnej wypłaty, jaką godzi się przekazać poszkodowanemu (a raczej: jego prawnym opiekunom)  ubezpieczyciel. To właśnie głównie w oparciu o wartość sumy ubezpieczenia jest wyliczana wysokość składki, która w mało których szkołach przekracza 50 zł na rok.

Szkoły dają jednak zwykle możliwość wybrania droższego wariantu ubezpieczenia, które przełoży się na zwiększoną wysokość świadczeń dostępnych w przypadku ewentualnej szkody.

Standardowe polisy szkolne zwykle zapewniają odszkodowanie rzędu maksymalnie 10 000 zł. Tak wysoka kwota wypłacana jest jednak tylko w przypadku śmierci dziecka lub doznania przez nie 100% uszczerbku na zdrowiu. W razie złamania ręki czy nogi wartość świadczenia będzie dużo niższa - zależnie od procentowej wartości uszczerbku na zdrowiu, określanej w specjalnej tabeli, zamieszczonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dobierz indywidualną polisę NNW

By zapewnić swojej rodzinie większą pomoc finansową w razie wypadku, w którym uczestniczyło dziecko, warto oprócz ubezpieczenia szkolnego wybrać indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Korzystając z takiej polisy (ceny zaczynają się już od 30 zł rocznie), zyskujemy dodatkowe źródło odszkodowania, a przy tym możemy elastyczniej dobrać wysokość sumy ubezpieczenia do naszych oczekiwań. Dzięki prywatnemu NNW możemy dodatkowo zagwarantować sobie zwrot kosztów wizyt lekarskich, operacji, a także pomoc pieniężną na wypadek poważnych chorób (np. zapalenia wątroby, porażenia kończyn, zapalenia opon mózgowych), od skutków których nie zabezpiecza zwykła polisa szkolna

Emilia Kasińska