ING Bank Śląski przejmuje Bieszczadzką SKOK

2017-08-11 16:43:41

Wczoraj ING Bank Śląski dostał zielone światło od Komisji Nadzoru Finansowego na przejęcie Bieszczadzkiej SKOK w Sanoku. Bank już od dziś zarządza majątkiem kasy, jednak pełne wchłonięcie SKOK w struktury ING rozpocznie się 1 września 2017 r. Do tego czasu kasa będzie obsługiwała swoich klientów na dotychczasowych zasadach.

Zgoda na przejęcie Bieszczadzkiej SKOK przez ING Bank Śląski została wydana przez KNF jednogłośnie. Krok ten pozwoli na zapewnienie stabilności sektora finansowego i zabezpieczenie kapitału zgromadzonego na kontach prowadzonych przez kasę.

Na realizację procesu restrukturyzacji kasy ING Bank Śląski otrzyma pomoc pieniężną z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (zgodnie z art. 20 ustawy o BFG), jednak będzie to kwota o wiele niższa niż wartość zgromadzonych przez SKOK depozytów. Dodajmy, że suma aktywów Bieszczadzkiej SKOK to 0,04% wartości aktywów przejmującego ją banku.

Przypominamy, że od 19 września 2016 r. Bieszczadzką SKOK kierował zarządca komisaryczny, ustanowiony przez Komisję Nadzoru Finansowego. To on stwierdził niewypłacalność kasy po zweryfikowaniu jej bilansów. Zgodnie ze zgłoszonym sprawozdaniem, strata bieżąca netto łącznie ze stratami z lat ubiegłych wynosiła wówczas ok 1,8 mln zł. Na koniec czerwca 2017 r. ujemne fundusze kasy osiągnęły tymczasem pułap 2,29 mln zł. Wartość depozytów zgromadzonych w kasie opiewała przy tym na kwotę 44,4 mln zł, zgromadzoną przez łącznie ok 19 tys. członków.

22 maja bieżącego roku Bieszczadzka SKOK otrzymała odmowną decyzję w sprawie wnioskowanego wsparcia pieniężnego z funduszu stabilizacyjnego. Tym samym kasa pogrzebała swoje nadzieje na szansę samodzielnego prowadzenia procesu naprawczego. 22 czerwca KNF wydała decyzję o braku podstaw do wydania zgody na przejęcie SKOK przez inną kasę spółdzielczą. Żadna z kas nie posiadała zdolności do przejęcia Bieszczadzkiej SKOK w sposób, który pozwalałby na właściwą ochronę depozytów należących do jej członków. 7 lipca KNF wyznaczyła termin zgłoszeń dla banków zainteresowanych przejęciem SKOK (pierwotny deadline - 31 lipca - został o tydzień wydłużony na prośbę jednego z banków). 7 sierpnia ING Bank Śląski wyraził chęć uczestnictwa w procesie restrukturyzacji kasy.

Od czasu objęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych nadzorem KNF (czyli od końca 2012 r.) aż siedem kas zostało przejętych przez banki, a jedna przez inną kasę. Upadłość ogłoszono w przypadku 10 kas. Ogółem liczba SKOK w tym okresie zmniejszyła się (wskutek przejęć, upadłości czy połączeń) z 55 do 39 instytucji.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam