Do 600 euro odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot

2017-08-12 09:39:31

Opóźnienia, a nawet odwołania lotów niestety nie należą do rzadkości. Na problemy związane z przesunięcie godziny odlotu narzeka coraz więcej turystów. Niewielu jednak ma świadomość tego, że w wielu takich sytuacjach należy się odszkodowanie.

Jeżeli opóźnienie wylotu przeciąga się o co najmniej 2 godziny, pasażerowie muszą otrzymać informację o przyczynach niezachowania pierwotnego czasu rozpoczęcia podróży oraz powinni zostać powiadomieni, kiedy samolot wystartuje. Przewoźnik ma też obowiązek przekazania podróżnikom informacji o możliwości dochodzenia odszkodowania, jeśli opóźnienie wylotu nadal będzie odraczane.

Co przysługuje podróżnym przy opóźnieniu lotu?

Turyści, których lot jest przesuwany, nie mogą być pozostawieni samym sobie. Przewoźnik jest zobowiązany do dostarczenia im posiłków i napojów. Powinien też umożliwić im kontakt z bliskimi osobami (np. rodziną) czy pracodawcą. Nie ma co jednak liczyć na długie godziny pogaduszek z setką znajomych na koszt linii lotniczych. Pasażerowi przysługują bowiem dwie rozmowy telefoniczne lub dwa maile albo faksy.

W przypadku opóźnienia lotu o co najmniej 5 godzin oczekujący ma prawo do rezygnacji z podróży (wraz ze zwrotem kosztów biletu - w pełnej wysokości). Jeśli jednak turysta wybierze inne połączenie lotnicze.

Jeżeli opóźnienie wylotu przekracza 24 godziny, linie lotnicze muszą zapewnić pasażerom nocleg wraz z transportem do hotelu i z powrotem na lotnisko.

Odszkodowanie po 3 godzinach opóźnienia

Na odszkodowanie mogą liczyć osoby, których lot przesunął się o co najmniej 3 godziny ub został odwołany. Kwota rekompensaty jest zależna od trasy przelotu - im dłuższa, tym wyższe odszkodowanie można uzyskać (od 250 do 600 euro). Warto jednak pamiętać o formalnościach. Jeśli chcemy otrzymać zadośćuczynienie, musimy złożyć pisemny wniosek u przewoźnika. Najlepiej dołączyć do dokumentu dowody nabycia prawa do podróży, np. bilet, różnego rodzaju rachunki z lotniska czy choćby zaświadczenie od obsługi lotniska o opóźnieniu lub odwołaniu lotu. Po złożeniu wniosku należy cierpliwie czekać na decyzję przewoźnika. Na jej wydanie ma on 30 dni.

Zła pogoda zwalnia z odpowiedzialności

Są jednak sytuacje, w których rekompensata za opóźnienie/odwołanie podróży nie przysługuje. Będzie tak w przypadku, gdy doszło do tego wskutek przyczyn niezależnych od przewoźnika (np. złego stanu pogody) albo gdy pasażerowie zostali odpowiednio wcześnie poinformowani o przesunięciu czasu wylotu.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam