Kredyt na kartę pobytu, czyli o pożyczkach na mieszkanie dla imigrantów

2017-08-10 19:39:08

Imigranci - zwłaszcza z Ukrainy i Białorusi - stanowią coraz liczniejszą grupę pracowników nad Wisłą. Czy obcokrajowcy - tak chętnie witani przez polskie firmy narzekające na brak rąk do pracy, będą równie mile widziani przez banki? Sprawdziliśmy, jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, który chce zaciągnąć kredyt na mieszkanie.

Polska, borykająca się z problemem niedoboru pracowników sezonowych i robotników z jednej strony oraz wykwalifikowanych specjalistów z drugiej, zaczyna przyciągać imigrantów - zwłaszcza zza wschodnich granic. Wyższe płace i dynamicznie rozwijający się rynek zatrudnienia w porównaniu do państw położonych na wschód od Wisły zapewniają lepsze perspektywy zarobkowe i wyższy standard życia. Najwięcej korzyści na imigracji do Polski mogą przy tym czerpać obywatele krajów z obszaru Unii Europejskiej. Od 2009 r. mogą oni swobodnie kupować nieruchomości na terenie Polski, bez konieczności zdobywania dodatkowych pozwoleń. A co z kredytami?

Kredyty hipoteczne dla cudoziemców z UE

Obywatelom Unii Europejskiej, zarabiającym w Polsce i otrzymującym wynagrodzenie w złotówkach, banki zazwyczaj zapewniają identyczne warunki kredytowania jak samym Polakom. Dotyczy to zarówno ceny kredytu, jak i wymaganego rodzaju zatrudnienia. Różnice w zasadzie dotyczą tylko dokumentacji związanej z zamieszkaniem. Większość banków będzie wymagać od klienta przedłożenia zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub kartę pobytu. Ponadto należy też okazać paszport lub dowód osobisty wydany w rodzimym kraju.

Warto podkreślić, że prawo do przebywania w Polsce w okresie powyżej 3 miesięcy powinny zarejestrować swój pobyt u wojewody. Prawo stałego pobytu tymczasem wydawane jest po 5 latach ciągłego zamieszkiwania na miejscu (kartę stałego pobytu również wydaje wojewoda). Dokument ten ważny jest przez 10 lat.

Pożyczki na mieszkanie dla obcokrajowców spoza UE

W gorszej sytuacji znajdują się imigranci spoza UE. Część banków (np. eurobank) nie udziela kredytów hipotecznych obywatelom krajów nienależących do Unii Europejskiej. Pozostali będą wymagać dodatkowych dokumentów, w tym pozwolenia MSW na zakup nieruchomości przez obcokrajowca (jeśli jest wymagane), zezwolenie na pracę (o ile jest wymagane), wyciągi z zagranicznych kont, a nawet raport kredytowy o kliencie z zagranicznego odpowiednika Biura Informacji Kredytowej (najlepiej przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego), choć brak historii kredytowej nie musi być przeszkodą w uzyskaniu kredytu hipotecznego w Polsce.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam