Łatwiej, taniej i bezpieczniej - od dziś obowiązuje ustawa o kredycie hipotecznym (cz. 2)

2017-07-22 13:29:16

Zapraszamy do zapoznania się z drugą częścią artykułu opisującego najważniejsze dla konsumentów zmiany wprowadzanych przez obowiązującą od dziś ustawę o kredytach hipotecznych.

Ustawa o kredytach hipotecznych wzbudziła szereg kontrowersji co do roli pośrednika podczas zawierania umów. Bez wątpliwości jednak wprowadziła wiele istotnych zmian, działających na korzyść konsumentów. Oto część z nich: (czytaj cz.1)

Bank odmówił kredytu? Będzie musiał to wyjaśnić

Osoby, które uzyskają odmowną decyzję kredytową, nie pozostaną bez wyjaśnień. Bank będzie zobowiązany do poinformowania klienta o powodach odmowy. Trudno jednak liczyć, by kredytodawca wdawał się w szczegóły, edukując klienta w zakresie zasad rządzących np. zastosowanym algorytmem oceny zdolności kredytowej. Będzie jednak w obowiązku wymienić, na podstawie jakich danych kredytu nie udzieli.

14 dni na odstąpienie od umowy

Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego to jedna z decyzji rzutujących na większość życia kredytobiorcy. Do tej pory złożenie podpisu na umowie było dla klienta jednoznaczne z brakiem możliwości wycofania się. Teraz każdy konsument będzie miał aż 14 dni na ochłonięcie, przemyślenie swojej decyzji i ewentualną rezygnację z umowy.

Odstąpienie nie będzie nic kosztowało - zobowiązani będziemy tylko do uregulowania naliczonych już odsetek za okres, w którym pieniądze z kredytu pozostawały do naszej dyspozycji. Kredytodawca może też wnieść żądanie zwrotu opłat, które poniósł już na rzecz organów państwowych w związku z naszą umową.

Bezprowizyjna wcześniejsza spłata po 3 latach

Osoby, które skorzystały z kredytu ze zmienną stopą procentową, będą mogły dokonać wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji, jeśli od podpisania umowy minęły już 3 lata. Prowizja z tytułu wcześniejszej spłaty została ograniczona do 3% spłacanej kwoty (ale nie więcej niż wartość odsetek od spłacanej kwoty naliczonych za 12 miesięcy od chwili spłaty).

Oczywiście banki będą mogły oferować klientom jeszcze korzystniejsze warunki (np. brak prowizji od wcześniejszej spłaty w całym okresie trwania umowy lub niższą prowizję obowiązującą w pierwszych 3 latach).

Łatwiejsza restrukturyzacja

Kredytobiorcy, których nie będzie stać na dalszą spłatę rat, będą mieć prawo do restrukturyzacji zadłużenia. Bank będzie musiał wyjść przy tym z inicjatywą, najpierw wysyłając klientowi wezwanie do zapłaty z informacją o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację kredytu. Bank może w tym celu zaproponować np. zawieszenie rat czy zmianę ich wysokości poprzez wydłużenie okresu kredytowania.

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam