Ile kosztuje ubezpieczenie do pracy za granicą?

2017-07-13 08:16:48

Wyjeżdżasz za granicę do pracy sezonowej? Nie lekceważ ryzyka i zabezpiecz się przed niespodziewanymi wydatkami na leczenie w razie nagłej choroby lub wypadku. Koszt polisy chroniącej turystę zarobkowego jest naprawdę niewielki.

O wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia pamiętać każda osoba, która podróżuje za granicę - nie tylko w celach turystycznych, ale także zarobkowych. Koszty uzyskania pomocy lekarskiej czy hospitalizacji za granicą są często nieporównywalnie większe niż koszty leczenia w Polsce. Za sam przyjazd karetki w razie udaru czy zasłabnięcia podczas prac polowych lub nieszczęśliwego wypadku (kończącego się np. złamaniem ręki lub nogi) poszkodowany może być obciążony rachunkiem rzędu kilkunastu tysięcy złotych. W przypadku konieczności skorzystania z pomocy specjalisty, wykonania niezbędnych badań czy nawet operacji wysokość rachunku może znacznie wzrosnąć, osiągając pułap nawet kilkudziesięciu tysięcy euro.

Zdecydowanie nie warto ryzykować, tym bardziej że na takie ewentualności wystarczającym zabezpieczeniem będzie standardowa polisa turystyczna, której koszt zaczyna się już od kilkudziesięciu złotych za kilka miesięcy pobytu za granicą. W podstawowej wersji polisy turystyczne zwykle chronią w Polsce i za granicą, pokrywając koszty leczenia i NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków).

Polisy turystyczne można - wedle potrzeb - rozszerzać za dodatkową opłatą o dodatkowe zakresy ochrony, np. utratę bagażu. Przydatną opcją może być też pakiet assistance, gwarantujący uzyskanie w nagłych potrzebach pomocy tłumacza czy pomocy podczas organizowania powrotu do Polski. Nie zawsze są to jednak opcje niezbędne każdej osobie podróżującej za granicę w celach zarobkowych.

By stwierdzić, czy umowa, którą zamierzamy zawrzeć z ubezpieczycielem będzie dla nas praktycznym zabezpieczeniem, koniecznie powinniśmy zapoznać się z jej warunkami: zakresem ochrony i wyłączeniami odpowiedzialności.

Istotną rolę w doborze warunków polisy powinna także odgrywać suma ubezpieczenia - zbyt niska może okazać się niewystarczająca do pokrycia kosztów, na jakie będziemy narażeni w przypadku konieczności skorzystania z opieki medycznej poza granicami Polski.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam