Rodzaje obligacji skarbowych

2017-06-14 09:24:47

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe o oprocentowaniu porównywalnym do oprocentowania lokat, a sprzedawane przez Skarb Państwa za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Zanim zdecydujesz się na tę formę oszczędzania, powinieneś najpierw poznać rodzaje obligacji skarbowych, by wybrać te najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb.

Podstawową różnicą między obligacjami skarbowymi a lokatami jest rodzaj i limit stosowanych gwarancji. W przypadku lokat instytucją zapewniającą zwrot pieniędzy klienta (do równowartości 100 tys. euro) jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a w przypadku obligacji jest to sam Skarb Państwa. Kupując je, pożyczamy Skarbowi Państwa pieniądze. W zamian otrzymujemy zobowiązanie do zwrotu tego kapitału wraz z odsetkami, które będą naszym zyskiem. Skarb Państwa staje się więc naszym dłużnikiem, który jest zobligowany do wykupienia zbytych na naszą rzecz papierów w określonym terminie, odpowiadając za tę transakcję całym swoim majątkiem. Właśnie dlatego obligacje są uważane za najbezpieczniejszy sposób oszczędzania. Konstrukcja obligacji jest ponadto bardzo przejrzysta: nie ma żadnych dodatkowych opłat, ukrytych prowizji czy gwiazdek. Nie ma też konieczności zakładania kont czy zakupu innych produktów finansowych, co niejednokrotnie jest wymagane, jeśli chcemy skorzystać z wysoko oprocentowanej lokaty bankowej.

Podział obligacji skarbowych

Obligacje skarbowe dzielą się na:

 • hurtowe (przeznaczone dla dużych inwestorów, takich jak banki), które można nabyć poprzez biura maklerskie na Giełdzie Papierów Wartościowych,
 • oszczędnościowe (dla klientów indywidualnych), które nabędziemy u agenta emisji - jego rolę pełni PKO Bank Polski.

Papiery skarbowe są dobrym wyborem dla osób, które mogą sobie pozwolić na zamrożenie kapitału na kilka lat. Zapewniają one szeroki wybór sposobów oszczędzania, ale tylko w okresie średnio- i długoterminowym. Standardowa oferta, skierowana do klientów indywidualnych, zakłada możliwość oszczędzania w ramach czterech okresów:

 • 2-letniego,
 • 3-letniego,
 • 4-letniego,
 • 10-letniego.

Dla beneficjentów programu Rodzina 500+ dostępna jest także dedykowana oferta 6-letnich i 12-letnich Rodzinnych Obligacji Skarbowych. Plusem tej oferty - poza preferencyjną marżą - jest roczna kapitalizacja odsetek, dzięki czemu zysk klienta dodatkowo się zwiększa.

Ze względu na sposób naliczania odsetek, obligacje znajdujące się w koszyku Ministerstwa Finansów można podzielić na papiery:

 • o oprocentowaniu stałym,
 • o oprocentowaniu zmiennym,
 • o oprocentowaniu opartym o wskaźnik inflacji (inflacja + stała marża).

Warto wspomnieć także o możliwości otrzymania premii, a dostępna ona jest dla osób, które już korzystają z tej formy oszczędzania i zdecydują się na zamianę starych obligacji na nowe.

Wcześniejszy wykup obligacji

Obligacje oszczędnościowe są sprzedawane co miesiąc, a ich cena jest zawsze identyczna: wynosi po 100 zł. Nie ma żadnego limitu kwotowego, który ograniczałby nabywcom możliwości zakupu papierów. Choć decydując się na obligacje, zamrażamy nasze pieniądze na kilka lat, to mamy możliwość przedterminowego wykupu. W konsekwencji nasz zysk (odsetki od kapitału) zostanie pomniejszony o opłatę, której kwota jest podana w liście emisyjnym danej obligacji. Od kwietnia 2015 r. koszt ten wynosi:

 • 70 gr za każdą obligację 2-letnią (DOS), 3-letnią (TOZ) i 4-letnią (COI),
 • 2 zł za każdą obligację 10-letnią (EDO).
Marzena Kazbieruk