Warunki wypłaty kredytów studenckich 2017/2018

2017-04-23 12:00:00

Już od sierpnia zeszłego roku obowiązują nowe przepisy dotyczące zaciągania kredytów studenckich. Żacy mogą liczyć na wyższą pożyczkę i szybszą decyzję kredytową. Dodatkowo wniosek o pożyczkę można złożyć jeszcze przed podjęciem studiów. Sprawdź warunki kredytów studenckich 2017/2018.

Od 2016 roku kredyty studenckie są lepiej dopasowane do potrzeb odbiorców. Zapewniony został większy wybór wysokości transz, dzięki czemu można łatwiej dopasować wysokość comiesięcznego wsparcia do rzeczywistych potrzeb finansowych. Studenci mogą zdecydować się na wypłacaną ratę w wysokości 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1000 zł.

Warunki do kredytu studenckiego 2017/2018

Preferencyjne pożyczki dostępne są dla studentów i doktorantów, choć od ubiegłego roku mogą się o nie starać także kandydaci na studia (jednym z warunków wypłaty jest uzyskanie w wymaganym czasie statusu studenta).

By uzyskać kredyt studencki, należy spełnić poniższe kryteria:

  • wieku: należy rozpocząć studia przed ukończeniem 25 roku życia,
  • dochodu: dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2 500 zł,
  • zabezpieczenia: należy ustanowić zabezpieczenie spłaty długu w postaci poręczenia osoby trzeciej.

Jeśli nie jesteś w stanie znaleźć osoby, która podżyruje Twój kredyt, możesz ubiegać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego. Jeśli pochodzisz ze wsi, rolę gwaranta może pełnić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wymagane dokumenty

Jeśli chcesz uzyskać preferencyjną pożyczkę dla studentów, powinieneś zgłosić się do jednego z banków, które posiadają podpisaną z BGK umowę dotyczącą możliwości udzielania kredytów studenckich. Następnie musisz złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o kredyt,
  • oświadczenie o dochodach oraz liczbie osób w rodzinie,
  • zaświadczenie o rozpoczęciu nauki na studiach wyższych,
  • zaświadczenie o dochodach poręczyciela,
  • oświadczenie żyranta o sytuacji finansowej.

Zalety kredytów studenckich

Po kredyt studencki sięgnąć warto ze względu na bardzo niskie oprocentowanie i korzystne warunki spłaty. Oprocentowanie stanowi jedynie połowę wysokości stopy redyskontowej weksli NBP (obecnie wynosi ona 1,75%), a miesięczna rata opiewa na kwotę równą połowie wysokości otrzymywanych wcześniej transz. Zadłużenie kredytobiorca zaczyna spłacać dopiero po dwóch latach od ukończenia studiów. W tym okresie karencji odsetki spłacane są za kredytobiorcę z budżetu państwa. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania umorzenia części kredytu (opcja dostępna dla najlepszych studentów).

Maksymalny czas wypłacania transz to 6 lat w przypadku studentów i 4 lata w przypadku doktorantów.

 

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam