Wcześniejsza spłata kredytu: ile pieniędzy można odzyskać?

2017-04-21 14:46:45

Czy wiesz, że po wcześniejszej spłacie kredytu, należy Ci się zwrot części poniesionych opłat? Dotyczy to nawet prowizji, która nierzadko stanowi główny składnik całkowitego kosztu kredytu.

Jeśli zamierzasz spłacić wcześniej kredyt (przed terminem końca umowy), bank powinien zwrócić Ci część poniesionych już przez Ciebie kosztów - proporcjonalnie do okresu, w którym nie będziesz korzystać z kredytu.

W ustawie o kredycie konsumenckim możemy przeczytać, że:

w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Problemy związane ze zbyt niskimi zwrotami kosztów kredytowych są jednymi z częściej przekazywanych spraw do Rzecznika Finansowego. O ile kredytobiorcy zgodnie nie żądają od klientów opłacenia odsetek, które byłyby naliczone w kolejnych latach, czy nie wymagają opłacenia kolejnych składek ubezpieczenia zabezpieczającego kredyt, o tyle niechętnie zwracają jednorazowe koszty, które klient poniósł przy podpisaniu umowy. Mowa przede wszystkim o prowizji. Jest ona kosztem pobieranym z góry za cały okres kredytowania. Skoro zatem okres ten ulega skróceniu, bank (czy inny pożyczkodawca) powinien również zwrócić część prowizji zapłaconej przez klienta.

Zarówno Rzecznik Finansowy, jak i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów są zdania, że kredytobiorca powinien odzyskać proporcjonalną część kosztów, które składają się na całkowity koszt kredytu. Jeśli zatem konsument spłacił w całości swój kredyt np. już w połowie okresu trwania umowy, powinien uzyskać zwrot 50% opłaconej wcześniej prowizji. Jeżeli skróciłeś czas trwania swojej umowy o 30%, powinieneś otrzymać zwrot 30% kosztów, które umowa wymienia jako składowe całkowitego kosztu kredytu.

Czy zatem kredytobiorca powinien odzyskać zwrot w tytułu każdej opłaty poniesionej w związku z zawarciem umowy? Nie. Wśród opłat, co do których - zgodnie z ustawą - kredytobiorcy nie przysługuje zwrot, należą m.in. opłaty notarialne, ponoszone podczas ustanawiania zabezpieczeń kredytowych.

Warto pamiętać, że zarówno Rzecznik Finansowy, jak i UOKiK nie są organami, których interpretacje przepisów prawa stanowią wiążącą wykładnię. Mimo wszystko są to instytucje, których zdanie banki i firmy pożyczkowe powinni brać pod uwagę. Miejmy nadzieję, że stanowiska tych urzędów pozytywnie wpłyną na prokliencką postawę względem osób, które spłacają swoje zobowiązania przed czasem.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam