Na czym polega screen scraping?

2017-04-25 08:30:33

Screen scraping to technika, która pozwala na łatwe pozyskiwanie danych personalnych przez niepowołane do tego podmioty. Z tego względu obawy przed jej wprowadzeniem do bankowości wyraziła KNF.

Mianem screen scrapingu określa się technikę, dzięki której dane z serwisów transakcyjnych poszczególnych klientów mogą być odczytywane automatycznie.

Stosowanie tego procederu w bankowości miało pozwolić bankom m.in. na przyspieszenie udzielania kredytów (dzięki sprawniejszej weryfikacji zdolności kredytowej wnioskodawcy) i łatwiejsze przenoszenie rachunków. Zamiast fatygować się do oddziału w celu udzielenia bankowi niezbędnych informacji i zgód na pozyskanie danych potrzebnych do oceny wiarygodności finansowej klienta, mógł on upoważnić bank do zalogowania się do serwisu transakcyjnego jego dotychczasowego banku - z którego usług dana osoba korzysta obecnie - i pobrania historii rachunku. W ten sposób wniosek klienta mógł zostać rozpatrzony szybciej.

Dzięki screen scrapingowi bank, do którego klient chciał przenieść swoje dotychczasowe konto w starym banku, mógł także w prostszy sposób przenieść dane tego rachunku. Klient miał dzięki temu zapewniony łatwy dostęp do historii swojego poprzedniego rachunku z poziomu bankowości elektronicznej w nowym banku.

Stosowanie screen scrapingu w bankowości wzbudziło jednak sporo kontrowersji. Negatywną opinię na temat tego rozwiązania wyraziła m.in. Komisja Nadroeu Finansowego. Dlaczego? Ryzyko związane ze screen scrapingiem polegało na tym, że klient banku musiał ujawniać dane do logowania do obecnie posiadanej bankowości elektronicznej. To groziło zdobyciem dostępów przez osoby trzecie. Choć w tym przypadku tą osobą trzecią był bank, a więc podmiot wiarygodny, to mimo wszystko takie postępowanie pogwałcało podstawowe zasady ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa w sieci. Warto podkreślić, że mechanizm przekazywania (choć w sposób nieświadomy) dostępów do logowania jest główną ideą ataków phishingowych.

Mimo że screen scraping mógłby ułatwić bankom obsługę klientów, to w dobie szybkiego postępu cyfryzacji w branży usług finansowych, takie rozwiązanie kłóciłoby się z powszechnymi dążeniami do zapewnienia najwyższego poziomu edukacji dotyczącej bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

 

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam