MdM: Kwota wnioskowanych dopłat najwyższa od pół roku

2017-03-09 07:47:00

Jak podaje Bank Gospodarstwa Krajowego, w lutym tego roku Polacy wnioskowali o dofinansowanie z programu Mieszkanie dla Młodych na łączną kwotę 45,5 mln zł. To więcej niż w którymkolwiek miesiącu drugiej połowy ubiegłego roku. Jeśli obecne tempo aplikacji zostanie utrzymane (a możliwe, że będzie rosnąć), BGK zakończy przyjmowanie kolejnych wniosków najprawdopodobniej jeszcze przed wakacjami.

Kolejna fala zainteresowania dopłatami (wynikająca w dużej części z zapowiedzi wyczerpywania się środków na bieżący rok) sprawiła, że już 31 stycznia BGK musiał zacząć przyjmować wnioski o dofinansowanie na 2018 r. Fundusze pozostałe do wykorzystania w bieżącym roku sięgają ok 156 mln zł. Dla przyszłego roku dostępna kwota to 343 mln zł. Ostatnia tura przyjęć rozpocznie się z początkiem 2018 roku i można domniemywać, że zostanie zakończona w pierwszych dwóch miesiącach od uruchomienia.

Krótkie przypomnienie zasad

Przypominamy, że wysokość dofinansowania dostępnego w programie Mieszkanie dla Młodych zależy od wielkości powierzchni przeliczeniowej mieszkania oraz lokalizacji. O wysokości dopłat i limitach cenowych dla nieruchomości decydują wskaźniki kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, wyznaczane przez wojewodów. Dane te ulegają zmianom co pół roku.

O dofinansowanie w ramach MdM-u mogą się ubiegać osoby do 35 lat (w przypadku małżeństw wystarczy, że jedna osoba spełni ten warunek), zarówno małżeństwa, jak i single – bez względu na posiadanie dzieci – choć liczba wychowanków ma wpływ na wysokość dopłat. Ważne jest również, by wybrane mieszkanie spełniało warunki programu, mieszcząc się w wyznaczonych limitach powierzchniowych i cenowych. Warto wspomnieć o jeszcze jednym kryterium (któremu nie podlegają jednak rodziny wielodzietne) – beneficjenci programu nie mogą posiadać na własność nieruchomości mieszkalnej (aktualnie lub w przeszłości).

Kredyt z dopłatą tylko w wybranych bankach

Kredyty z dopłatami MdM dostępne są w wybranych bankach, m.in.:

  • Banku Zachodnim WBK,
  • Deutsche Banku Polska,
  • Getin Banku,
  • Millennium,
  • Pekao,
  • PKO Banku Polskim.
Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam