Co to jest i jak działa ERIF?

2017-01-31 18:03:54

ERIF BIG SA jest biurem informacji gospodarczej (BIG), zajmującym się gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem danych na temat płatników. Działa w oparciu o przepisy Ustawy z 9.04.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, dając firmom i konsumentom narzędzie pozwalające trafnie ocenić ryzyko transakcyjne.

Wśród zadań ERIF BIG SA znajdujemy:

  • zapewnianie dostępu do wymiany informacji gospodarczych o płatnikach
  • zapewnienie narzędzi pozwalających na ograniczenie ryzyka związanego z brakiem lub opóźnieniem uzyskania zapłaty w zawiązku z zawartą transakcją
  • udostępnianie narzędzi wspomagających proces odzyskania wierzytelności

Nie tylko baza dłużników

Choć w opinii powszechnej BIG-i są rozumiane jako listy nierzetelnych dłużników, to warto podkreślić, że obecnie działania poszczególnych BIG-ów skupiają się na zmianie wizerunku w kierunku instytucji, która po prostu zbiera i udostępnia informacje o płatnikach, niezależnie od tego, czy wywiązują się z płatności wynikających z różnorodnych umów terminowo, czy też przeciwnie.

By zwiększyć bezpieczeństwo transakcji

Informacje znajdujące się w bazie ERIF dotyczą zatem nie tylko dłużników, ale także płatników terminowo wywiązujących się ze swoich zobowiązań względem np. firm czy kontrahentów. Dzięki temu biuro może pełnić postawiony sobie cel: zapewnienia dostępu do narzędzi, które w szybki i prosty sposób pozwolą ocenić, czy dana osoba lub przedsiębiorstwo są na tyle wiarygodne, by można było podejmować z nimi współpracę lub zaoferować świadczenie własnych usług. Biura informacji gospodarczej, typu ERIF, istnieją więc po to, by zwiększać bezpieczeństwo transakcji finansowych w obrocie gospodarczym.

W bazie ERIF odnotowywane są dane o różnych zobowiązaniach finansowych, m.in.:

  • telekomunikacyjnych
  • multimedialnych
  • bankowych
  • urzędowych

Czym wyróżnia się ERIF?

Zaletą biura ERIF, wyróżniającą ją spośród pozostałych BIG-ów - jest udostępnianie informacji przekazywanych przez spółki z grupy kapitałowej KRUK - największej firmie zajmującej się zarządzaniem wierzytelnościami w Polsce.

Z danych znajdujących się w bazie ERIF korzystają m.in.banki, firmy pożyczkowe, leasingowe, faktoringowe i ubezpieczeniowe, operatorzy multimediów i telefonii komórkowej, firmy windykacyjne, zakłądy komunalne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz sami konsumenci.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam