Które rodzaje ubezpieczeń są obowiązkowe?

2017-01-24 16:49:39

Wchodząc w dorosłe życie, często potrzebujemy wskazówek dotyczących tego, co musimy, a co powinniśmy zrobić lub mieć, by wywiązywać się ze swoich powinności obywatelskich. Częstą niewiadomą jest to, które ubezpieczenia powinniśmy posiadać. Czy i kiedy trzeba nabyć OC kierowcy, ubezpieczenie zdrowotne lub NNW dla dziecka? Odpowiedzi na te i inne pytania o rodzajach ubezpieczeń obowiązkowych znajdziesz poniżej.

Choć w interesie każdego z nas powinno leżeć zabezpieczenie przyszłości finansowej (własnej i swoich najbliższych) poprzez wykupienie odpowiedniej polisy, to przepisy dają nam w tym zakresie wolny wybór. Obowiązek samodzielnego wykupienia ubezpieczenia dotyczy standardowo tylko kilku niżej wymienionych typów polis:

 • OC komunikacyjne,
 • OC rolnika,
 • ubezpieczenie budynków rolnych,
 • ubezpieczenie upraw rolnych (tylko w przypadku pobierania dopłat rolnych),
 • OC zawodowe.

Pozostałe rodzaje ubezpieczeń, w tym nawet to zdrowotne (z wyjątkiem osób zatrudnionych na etat, czy umowę-zlecenie, w ramach których składki na NFZ odprowadza pracodawca) oraz NNW szkolne dziecka są nieobligatoryjne.

OC komunikacyjne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla kierowców jest niezwykle istotnym rodzajem polisy, bo chroni innych uczestników ruchu drogowego. Gdy kierujący pojazdem wyrządzi im szkodę (osobową lub materialną), jego ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanym zadośćuczynienie (wyjątki wymienione są w warunkach ubezpieczenia).

OC komunikacyjne musi wykupić każdy właściciel pojazdu mechanicznego w dniu rejestracji. Obowiązek ten istnieje nawet w przypadku samochodów czy motocykli, które są zarejestrowane, ale nie są używane (np. stoją zepsute w garażu).

OC rolnika

Wszyscy właściciele gospodarstw rolnych, których powierzchnia gospodarstwa jest równa lub przekracza 1ha, powinni posiadać OC rolnika. Polisa ma za zadanie chronić zarówno interesy ubezpieczonych, jak i ewentualnie poszkodowanych przez nich osób trzecich. Z OC pokrywane są m.in. szkody wynikłe z prac polowych, związane z kierowaniem pojazdami używanymi w gospodarstwie. Polisa stanowi pomoc w przypadkach, gdy w wyniku prac gospodarczych uszczerbku na zdrowiu dozna sam rolnik lub jego pracownicy. Dzięki temu ubezpieczeniu gospodarze nie muszą ponadto wykupywać odrębnego OC na pojazdy wolnobieżne.

Ubezpieczenie budynków rolnych

Jeśli posiadasz w swoim gospodarstwie budynki służące do wykonywania działalności rolnej (stodoły, obory, chlewy), których powierzchnia osiąga min. 20 m kw., musisz je  ubezpieczyć. Obowiązek ten pojawia się w momencie, w którym na budynku zostanie położony dach. Ochronie nie podlegają zgromadzone w obiekcie ruchomości.

Ubezpieczenie upraw rolnych

Rolnicy, którzy pobierają dopłatę do gruntów, są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia upraw rolnych. Wystarczy jednak, że wykupią je dla przynajmniej 50% powierzchni upraw. Polisa wymagana jest w przypadku uprawiania m.in. warzyw gruntowych, roślin strączkowych, zbóż, tytoniu, chmielu, krzewów owocowych, truskawek, rzepaku. Ochrona dotyczy skutków powodzi, opadów gradu i przymrozków.

OC zawodowe

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są konieczne także w przypadku osób wykonujących konkretne zawody, takie jak:

 • agenci ubezpieczeniowi,
 • architekci,
 • biegli rewidenci,
 • inżynierowie,
 • komornicy,
 • księgowi,
 • lekarze,
 • notariusze,
 • organizatorzy imprez masowych,
 • pośrednicy nieruchomości,
 • prawnicy,
 • przewoźnicy kolejowi,
 • radcy prawni,
 • rzecznicy patentowi,
 • rzeczoznawcy majątkowi.

Przepisy nakładające obowiązek ubezpieczenia i wymieniające szczegóły niezbędnej ochrony są zawarte w poszczególnych ustawach regulujących zasady wykonywania wyżej wymienionych profesji.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam