Rada Polityki Pieniężnej - jak jej decyzje wpływają na oprocentowanie lokat?

2016-12-24 12:30:20

Decyzje o wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego podejmowane są przez Radę Polityki Pieniężnej, wpływając na oprocentowanie lokat i kredytów, oferowanych klientom przez banki. Czy wiesz, dlaczego tak się dzieje?

Rada Polityki Pieniężnej, będąca organem rządowym, ma za zadanie czuwać nad stabilnością polskiej złotówki. Jej najważniejszym narzędziem podczas wykonywania swojej roli są właśnie stopy procentowy NBP.

Jak działają stopy procentowe?

Podnosząc stopy procentowe, Rada walczy z inflacją, by konsumenci nie odczuli wzrostu cen towarów i usług.

Wysokie stopy procentowe mają zachęcić Polaków do oszczędzania i przystopować zapędy do zaciągania kredytów. Wszystko dlatego, że wraz ze wzrostem stóp NBP, rośnie oprocentowanie lokat i kredytów bankowych. Kredyty zaczynają być więc drogie (konkretniej: rosną odsetki, które są głównym kosztem kredytu), za to lokaty zaczynają być bardziej opłacalne (można zdeponować oszczędności na wyższy procent).

Idąc dalej: jeśli konsumenci będą mieć ulokowane więcej oszczędności w bankach (bo jest to dla nich opłacalne), będzie im pozostawać mniej pieniędzy w portfelu, czyli zaczną mniej wydawać. Skutkiem tego w kraju maleje popyt. Widząc tę tendencję, sprzedawcy są mniej skorzy do podnoszenia cen towarów i usług, by nie wpłynąć wyższymi cenami do jeszcze większego zmniejszenia grona klientów. W ten właśnie sposób zapobiega się podwyżkom cen, a inflacja zaczyna spadać.

Rodzaje stóp procentowych NBP

W Polsce funkcjonują cztery podstawowe rodzaje stóp procentowych NBP:

  • stopa referencyjna (obecnie: 1,5%),
  • stopa lombardowa (obecnie: 2,5%),
  • stopa depozytowa (obecnie: 0,5%),
  • stopa redyskonta weksli (obecnie: 1,75%).

Powyższe dane obowiązują od 5 marca 2015 roku, gdy po raz ostatni Rada Polityki Pieniężnej zmieniła wysokość poszczególnych stop procentowych, obniżając ich wcześniejsze wartości.

Renata Grochowska