BIK od kuchni: jak czytać Profil Kredytowy Plus?

2016-11-13 16:12:33

Przymierzasz się do zaciągnięcia kredytu na mieszkanie i chcesz upewnić się, że Twoja historia kredytowa Ci na to pozwoli? A może właśnie bank odrzucił Twój wniosek kredytowy, a Ty nie wiesz, dlaczego? Sprawdź, jak działa Profil Kredytowy Plus, naucz się czytać raporty BIK i dowiedz się tego, co wiedzą Tobie banki. Zobacz, jakie to proste!

Informacja ustawowa jest raportem BIK, który każdy konsument może raz na 6 miesięcy bezpłatnie pobrać, by sprawdzić własną historię kredytową, mającą duży wpływ (choć nie jedyny) na decyzję banku o przyznaniu kolejnej pożyczki. Zainteresowani częstszym wglądem do tego typu informacji na swój temat mogą pobierać raporty o sobie częściej, za dodatkową opłatą, korzystając z Profilu Kredytowego Plus. Szczegóły dotyczące kosztów poszczególnych usług świadczonych przez BIK pojedynczo, jak również w pakietach znajdują się pod adresem: https://www.bik.pl/cennik.

Co zawiera raport Profil Kredytowy Plus?

Profil Kredytowy Plus jest rozszerzoną wersją Informacji ustawowej: zawiera więcej informacji o historii kredytowej klienta (np. ocenę punktową przyznaną przez BIK), które podane są w dużo bardziej przejrzysty sposób. W raporcie Profil Kredytowy Plus znajdziesz informacje na temat:

 • zobowiązań kredytowych (np. kredytów ratalnych, pożyczek, kart kredytowych, sald debetowych w kontach osobistych), które aktualnie spłacasz, jesteś współkrodytobiorcą lub poręczycielem,

 • zamkniętych już zobowiązań kredytowych, które są widoczne dla banków i wpływają na Twoją ocenę scoringową,

 • zobowiązań kredytowych, które już spłaciłeś, nie są widoczne dla banków, ale BIK przetwarza je w celach statystycznych.

Jakie informacje o Twoich kredytach widzą banki?

Raport zawiera krótką charakterystykę każdego wymienionego w nim zobowiązania kredytowego, informując o jego:

 • rodzaju (czy jest to pożyczka gotówkowa, kredyt hipoteczny, karta kredytowa etc.),
 • kwocie,
 • dacie otwarcia,
 • dacie zamknięcia,
 • nazwie kredytodawcy, który przekazał dane do BIK-u,
 • statusie każdej zrealizowanej spłaty.

Oprócz tego z raportu dowiesz się, które instytucje odpytywały BIK o Twoją historię kredytową w związku ze złożonym przez Ciebie wnioskiem pożyczkowym. Ponadto sprawdzisz swoją obecną ocenę punktową (scoring).

Jak pobrać raport o sobie?

Dostęp do raportów BIK o sobie możesz uzyskać po zarejestrowaniu się na portalu Biura Informacji Kredytowej. W tym celu należy przejść dwuetapową rejestrację, podczas które należy podać następujące dane:

 • adres e-mail,
 • numer telefonu komórkowego,
 • imię/imiona i nazwisko,
 • adresy: zameldowania i korespondencyjny,
 • numer PESEL,
 • serię i numer dowodu osobistego,
 • skan lub zdjęcie dowodu osobistego,
 • numer swojego konta bankowego (w przypadku opcji potwierdzenia tożsamości poprzez przelew, używając tego konta opłacisz 1 zł opłaty weryfikacyjnej)

Dzięki raportom BIK możesz w łatwy sposób sprawdzić, co o Twojej przeszłości kredytowej mogą dowiedzieć się inne banki, gdy wyrazisz zgodę na sprawdzenie Cię w bazie Biura. W ten sposób możesz nie tylko ocenić swoje szanse na uzyskanie kredytu jeszcze przed złożeniem wniosku, ale budując pozytywną historię kredytową, masz szansę na skuteczniejsze negocjacje kredytowe.

Tomasz Słupczyński