Koniec z prowizją za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego?

2016-09-26 13:02:34

Jeszcze w tym roku ujrzeć światło dzienne ma nowy projekt ustawy o kredytach hipotecznych. Zmiany, jakie czekają banki i kredytobiorców pozwolą tym drugim na znaczne oszczędności. Już niedługo nie będą musieli płacić prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu mieszkaniowego po roku od jego zaciągnięcia

Opracowywany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o kredycie hipotecznym zawiera wiele zmian na lepsze - dla kredytobiorców.

Bank zwróci część prowizji

Jedną z najważniejszych nowości ustawy (art. 37) ma być nałożenie na banki obowiązku zmniejszenia opłat kredytowych, nawet tych, które już zostały pobrane od klienta w formie jednorazowych opłat - w przypadku wcześniejszej spłaty zadłużenia. Analogicznie to zasad, na jakich funkcjonują kredyty gotówkowe. Oznacza to, że jeśli bank pobrał od nas 6 tys. zł prowizji za udzielenie kredytu na mieszkanie, który powinniśmy spłacać przez 20 lat, ale zwróciliśmy bankowi dług po 10 latach, to otrzymamy zwrot połowy prowizji - aż 3 tys. zł. Zwrot kosztów byłby obliczany zgodnie z zasadą proporcjonalności okresu, o który skrócono czas trwania umowy, w stosunku do jej pierwotnego okresu obowiązywania. Co ciekawe, zwrot miałby dotyczyć nie tylko prowizji, ale i pozostałych opłat kredytowych (w tym ubezpieczenia pobieranego z góry za pierwsze lata trwania umowy).

Koniec prowizji za wcześniejszą spłatę

Jedną z bardziej nielubianych opłat kredytobiorców hipotecznych jest prowizja naliczana przez bank za przedterminową spłatę zobowiązania. Choć większość banków pobiera taką opłatę zwykle tylko przez pierwsze 3-5 lat trwania umowy, to mało sprawiedliwe wydaje się  płacenie dodatkowej gotówki za to, że chcemy wcześniej zwrócić dług. Prowizja za całkowitą spłatę lub częściowe nadpłaty zazwyczaj wynosi 2-3% wpłacanych kwot. Zgodnie z projektem ustawy banki będą mogły ją pobierać tylko w pierwszym roku obowiązywania umowy. Zmiana dotyczyć będzie tylko kredytów o zmiennym oprocentowaniu.

Zmiany proponowane przez Ministerstwo mają na celu zwiększyć ochronę konsumentów przed nadużywaniem przez banki swojej pozycji rozdających karty na rynku kredytowym. Prace nad ustawą mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam