Jak założyć konto rodzinne?

2016-08-29 16:27:30

Od 20 sierpnia obowiązuje nowelizacja ustawy dotyczącej Programu 500+, na mocy której banki moga oferować nowy rodzaj rachunku - konto rodzinne. Zobacz, jak je założyć

Rachunek rodzinny jest odpowiedzią na potrzebę zabezpieczenia przez egzekucjami komorniczymi pieniędzy przekazywanych rodzinom w ramach Programu 500+. Tego typu świadczenie powinno być teoretycznie wolne od zajęć komorniczych, jednak w praktyce komornikom sprawiało wiele trudności nałożenie na rachunki osobiste dłużników blokady pieniężnej, ale bez zajmowania jednocześnie kwot uzyskiwanych przez daną rodzinę w ramach Programu 500+. Teraz - dzięki nowelizacji ustawy - problem został rozwiązany. Postanowiono, że świadczenia będą przekazywane na oddzielny rodzaj rachunku bankowego, na którym będą lepiej chronione przed egzekutorami.

Jak działa rachunek rodzinny?

Konto rodzinne może założyć jedynie osoba fizyczna, która otrzymuje świadczenia niepodlegające egzekucjom, w tym zasiłki. Nie dotyczy to jednak alimentów. Choć nazwa tego rodzaju konta sugerowałaby, że należy do kilku osób, w praktyce jego właścicielem może być tylko jedna osoba.

Choć pieniędzmi zgromadzonymi na rachunku komorniczym można dysponowac w dowolny sposób, zasilać konto mogą wyłącznie świadczenia:

  • z Programu 500+,
  • rodzinne,
  • przekazywane z pomocy społecznej,
  • dodatki pielęgnacyjne,
  • dodatki dla sierot zupełnych,
  • dodatki rodzinne,
  • dodatki porodowe,
  • świadczenia wychowawcze.

W którym banku założyć rachunek rodzinny?

Rachunki rodzinne prowadzone są przez wszystkie banki komercyjne w Polsce. To, z usług którego z nich skorzystamy, zależy wyłącznie od nas. Do założenia konta wymagane będzie podanie numerów kont, organów, od którym będziemy otrzymywać przekazy pieniężne. Samo podanie numerów kont to jednak nie wszystko. Potrzebne będzie też dostarczenie zaświadczenia podmiotu, który będzie wypłacać nam świadczenie czy dodatek.

Ile kosztuje konto rodzinne?

Wszystkie rachunki rodzinne, niezależnie od tego który bank je prowadzi, mają być wolne od opłat za prowadzenie. Nie wystąpi też żadna opłata za samo otwarcie konta, ani wydanie do niego karty płatniczej i wypłaty z bankomatów (przynajmniej bankomatów tego banku, w którym posiadany dane konto).

Czy konto jest obowiązkowe?

Rachunek rodzinny nie jest obowiązkowy nawet dla osób, które chcą korzystać z Programu 500+. Mimo wszystko ze względu na darmowy charakter konta i fakt, że pieniądze na nim zdeponowane nie będą narażone na egzekucje długów, zdecydowanie warto takie konto założyć.

 

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam