Koniec zakazu sprzedaży mieszkań mniejszych niż 20 m kw.

2016-08-22 18:39:15

Ministerstwo Infrastruktury u Budownictwa zamierza zlikwidować limity ograniczające minimalną powierzchnię użytkową poszczególnych pomieszczeń w blokach. Czy to oznacza, że deweloperzy zaczną masowo budować mikrokawalerki?

Obecnie inwestorzy decydujący się na wybudowanie nowych bloków mieszkalnych nie mają całkowicie wolnego wyboru, jeśli chodzi o planowanie wielkości pomieszczeń danej nieruchomości. Każde z oddanych do użytku mieszkań musi spełniać normy wymienione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. dotyczącym warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać budynki mieszkalne. Wśród norm wymienić wytyczne, zgodnie z którymi odstęp między równoległymi ścianami powinien wynosić minimum:

  • 2,2 m dla sypialni jednoosobowej,
  • 2,7 m dla sypialni dwuosobowej,
  • 1,8 m dla kuchni w kawalerce (jednopokojowej),
  • 2,4 m dla kuchni w mieszkaniu kilkupokojowym.

To jednak nie wszystko. Przynajmniej jeden pokój w każdym mieszkaniu powinien liczyć przynajmniej 16 m kw. powierzchni, natomiast korytarze wewnętrzne powinny mieć szerokość przynajmniej 1,2 m (dopuszczalne miejscowe zwężenie do 0,9 m na odcinku korytarza do 1,5 m).

Minimum 20 m kw.

Przepisy sformułowane w powyższy sposób uniemożliwiały sprzedaż kawalerek o powierzchni mniejszej niż niż 20 m kw. Nie oznacza to jednak, że takie lokale w ogóle nie powstawały. Budowano je, ale oferowane były do sprzedaży nie jako lokale mieszkalne, ale użytkowe lub aparthotele.

Moda na mikrokawalerki

W ostatnich latach da się jednak zauważyć zwiększony popyt na małe mieszkania, jednak dotyczy to głównie dużych miast. Młodzi Polacy, których jeszcze nie stać na własne mieszkanie, ale już nie chcą mieszkać ze współlokatorami, jak za studenckich czasów, często decydują się na wynajem kawalerek o powierzchni 20-30 m kw. Popyt zauważają inwestorzy, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat upodobali sobie inwestowanie w mieszkania na wynajem. Sprzyjały temu dodatkowo niskie stopy procentowe, przez które depozyty bankowe nie przynosiły satysfakcjonujących zysków, w przeciwieństwie do rozwijającego się rynku wynajmu.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam