Formalności po akcie przeniesienia własności mieszkania

2016-08-15 08:13:44

Kupiłeś mieszkanie i właśnie podpisałeś akt końcowy, czyli akt przeniesienia własności? To nie koniec formalności. Zobacz, co powinieneś zrobić, by nie mieć problemów z bankiem, w którym zaciągnąłeś kredyt i urzędami.

Jeżeli podczas wizyty u notariusza celem podpisania aktu przeniesienia własności mieszkania zleciliśmy mu również założenie księgi wieczystej dla nowo wyodrębnionej nieruchomości i złożenie w naszym imieniu wniosku do sądu o wpisanie nas do KW jako jej właściciel, większość formalności mamy za sobą. Teraz pozostaje poinformować urzędy o tym, że weszliśmy w posiadanie mieszkania, by te mogły nam przesyłać stosowne opłaty na rzecz podatku od nieruchomości.

Zgłoszenie mieszkania do podatku od nieruchomości

W ciągu ustawowych dwóch tygodni od podpisania aktu końcowego każdy, kto wszedł w posiadanie nieruchomości, musi zgłosić ją do opodatkowania. Należy w tym celu udać się do urzędu miasta/dzielnicy właściwego dla adresu nowego mieszkania i tam złożyć deklarację na podatek od nieruchomości (druk: informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-12). Wzór można wcześniej pobrać z Internetu (ze strony właściwego urzędu). Warto też zabrać ze sobą kserokopię aktu notarialnego, którą trzeba będzie zostawić w urzędzie.

Opłata za użytkowanie wieczyste

Jeżeli nieruchomość postawiona jest na terenie, który został przekazany w użytkowanie wieczyste, trzeba zgłosić nabycie prawa do użytkowania wieczystego. W tym celu wystarczy przesłać skan aktu notarialnego do Zarządu Mienia Skarbu Państwa mailowo na adres: sekretariat@zmsp.org.pl. W tytule wiadomości należy wpisać adres nieruchomości (ulicę i numer budynku). W treści maila można wpisać adres korespondencyjny, na który chcemy otrzymywać zawiadomienia o opłacie.

Ustanowienie hipoteki na rzecz banku

Jeśli kupiliśmy mieszkanie na kredyt, jesteśmy zobowiązani do dokonania wpisu hipotecznego w KW mieszkania na rzecz banku. Zanim udamy się w tej sprawie do sądu, należy pójść do banku wraz z aktem notarialnym, by odebrać potrzebne dokumenty:

  • oświadczenie o ustanowieniu hipoteki oraz
  • zaświadczenie o warunkach udzielonego kredytu.

Dokumenty te (wraz z uzupełnionym wnioskiem o wpis do hipoteki) będą podstawą do zmian w księdze wieczystej mieszkania. Niestety nie otrzymamy ich podczas jednej wizyty w banku. Zwykle przyjdzie na nie poczekać ok dwóch tygodni.

Gdy już otrzymamy wyżej wymienione dokumenty, możemy udać się do wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego dla lokalizacji nieruchomości. Złożenie wniosku o wpis w KW będzie się wiązało z uprzednim wniesieniem stosownej opłaty sądowej (uregulowanej w kasie sądu lub przelewem). Koszt ustanowienia jednej hipoteki wynosi 200 zł. Od tej kwoty należy także uregulować podatek do urzędu skarbowego (tego, w którym rozliczamy PIT-y) w wysokości 19 zł. Następnie wystarczy już tylko czekać na informację o ustanowieniu hipoteki i z otrzymaną od sądu decyzją ponownie udać się do banku, który od tego momentu zdejmie z nas obowiązek ponoszenia kosztów ubezpieczenia pomostowego.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam