Nie spłacasz rat? Bank da Ci szansę. Czy to koniec egzekucji z hipotek?

2016-07-15 13:30:30

Już niedługo banki mogą stanąć w obliczu prawdziwego (dla nich) problemu. Ministerstwo Finansów chce utrudnić im sprzedaż na licytacjach komorniczych zadłużonych nieruchomości, gdy kredytobiorca nie spłaca rat hipotecznych.

Do tej pory banki miały wolną rękę w zakresie tego, jak postępować w przypadku, gdy klient przestał spłacać raty kredytów hipotecznych. Zwykle już przy trzeciej (czasem już drugiej!) niespłaconej racie wypowiadały umowy kredytów, a sprawy trafiały po stosownym czasie do komornika. Ministerstwo Finansów chce zapobiegać takim sytuacjom. Nowy projekt ustawy o kredycie hipotecznym (wdrażający postanowienia dyrektywy MCD) ma nakładać na banki obowiązek podejmowania dialogu z nierzetelnymi kredytobiorcami, którzy zadłużyli się w celach mieszkaniowych.

Bank będzie wychodził z inicjatywą

Pierwszym krokiem, który będzie musiał podjąć bank w rozmowach z kredytobiorcą uchylającym się od spłaty rat, będzie poinformowanie (z własnej inicjatywy) o możliwości restrukturyzacji zadłużenia. Kredytobiorca będzie mógł liczyć albo na okresowe zawieszenie płatności rat, albo zmniejszenie ich wysokości poprzez wydłużenie okresu spłaty. Co prawda ustawa nie nałoży na banki obowiązku przystania na warunki, których zażąda klient (te muszą być zgodnie przyjęte przez obie strony), ale odmowa dokonania restrukturyzacji będzie musiała być szczegółowo wyjaśniona. To z kolei z pewnością poskutkuje częstszym szukaniem pomocy przez kredytobiorców u Rzecznika Finansowego.

Pół roku na sprzedaż mieszkania

Jeśli do restrukturyzacji nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie banku (brak zgody na warunki restrukturyzacji proponowane przez klienta) lub po stronie kredytobiorcy (niezłożenie wniosku o restrukturyzację), bank będzie musiał wstrzymać się z kolejnymi krokami aż przez 6 kolejnym miesięcy. To czas, jaki klient zyska na sprzedaż zadłużonej nieruchomości, dzięki czasu zdobędzie pieniądze na spłatę zadłużenia. Oczywiście w praktyce kwota ze sprzedaży mieszkania nie pokryje całości długu, ale zwrot tej brakującej części bank będzie zobowiązany rozłożyć klientowi na raty. Jednocześnie bank będzie musiał zwolnić hipotekę danej nieruchomości. Dodajmy, że za czynności windykacyjne bank nie będzie mógł pobierać żadnych opłat.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam