Zwolnienie z pracy - kiedy ubezpieczenie NFZ straci ważność?

2016-02-15 11:01:25

Prawo do bezpłatnej opieki medycznej mają w Polsce osoby posiadające powszechne ubezpieczenie zdrowotne, a wśród nich znajdują się zatrudnieni na etat. Jak długo osoba zwolniona z pracy może korzystać z opieki NFZ?

Prawo do opieki zdrowotnej nie przepada w momencie wygaśnięcia ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku zwolnienia z pracy, czyli przestania opłacania składek ZUS, osoba zwolniona może nadal przez pewien okres korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Przepisy są tak skonstruowane w celu zapewnienia Polakom ciągłości opieki zdrowotnej, tzn. aby nie zostali oni pozbawieni uprawnień wynikających z ubezpieczenia zdrowotnego z dnia na dzień. Okres ochronny trwa 30 dni, przez ten czas zwolniony pracownik ma szanse znalezienia nowej pracy lub zdobycia uprawnień zdrowotnych z innego tytułu - na przykład uzyskania statusu bezrobotnego.

30 dni ochrony

W przypadku ustania stosunku pracy prawo do świadczeń obowiązuje do 30 dni od tego zdarzenia. Taki sam okres ochronny obejmuje przedsiębiorców. Czas ten jest liczony wówczas od dnia zakończenia prowadzenia działalności.

Sprawdź też: Ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnej kobiety w ciąży. Jak je zdobyć, by nie płacić?

Bezpłatne świadczenia zdrowotne w okresie 30-dniowym obejmują także następujące przypadki:

  • dla osób zatrudnionych, które pozostają na urlopie bezpłatnym – po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu;
  • dla osób bezrobotnych – po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego;
  • w przypadku śmierci osoby, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia, prawo do korzystania ze świadczeń przez najbliższych ubezpieczonego mija po 30 dniach od dnia jego śmierci.

Ubezpieczenie dla bezrobotnego

Osoba tracąca status pracownika, aby odzyskać prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje bezrobotnym zarejestrowanym w PUP. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy posiadają oni prawo do zasiłku.

Dobrowolne ubezpieczenie

Zwolnieni pracownicy, którzy utracą prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, mogą skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego wykupowanego w ramach NFZ. Warunkiem podpisania umowy z NFZ jest zamieszkiwanie na terytorium Polski.

Zawarcie umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wiąże się z kosztami. Co miesiąc należy opłacać składkę, a wynosi ona 9% podstawy wymiaru deklarowanego miesięcznego dochodu i nie może być niższa od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu.

Więcej informacji o aktualnych wysokościach składek: Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne NFZ bez umowy o pracę?

Renata Grochowska