Kiedy złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu, a kiedy wyrejestrować?

2015-12-28 15:03:42

Oczywistym faktem dla każdego nabywcy samochodu jest konieczność jego przerejestrowania na własne nazwisko. Niewiele osób natomiast zdaje sobie sprawę z obowiązków, jakich musi dopełnić osoba sprzedająca samochód. Często sprzedawcy nie wiedzą przy tym, kiedy należy złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu, a kiedy wyrejestrować auto.

Większość osób sprzedających samochód uważa, że fakt sprzedaży auta wiąże się z koniecznością jego wyrejestrowania. Jest to powszechny błąd. Po zawarciu transakcji należy złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu w urzędzie starosty. Wniosek o wyrejestrowanie samochodu składa się natomiast tylko w sytuacjach określonych przez ustawodawcę.

Sprawdź też: Odzyskaj nadpłacone składki z ubezpieczenia po sprzedaży auta

Kiedy można wyrejestrować pojazd?

Pamiętajmy, że pojazd może być wyrejestrowany jedynie w następujących przypadkach:

  • przekazania w całości lub niekompletnego pojazdu do przedsiębiorstwa prowadzącego stację demontażu lub firmy prowadzącej punkt zbierania pojazdów,
  • kradzieży,
  • wywozu pojazdu z kraju, gdy zostanie on zarejestrowany zagranicą lub zbyty za granicę, 
  • zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą,
  • udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.

Ponowna rejestracja auta

Pojazdu raz wyrejestrowanego z urzędu nie można ponownie zarejestrować. Taka możliwość istnieje tylko w przypadku:

  • pojazdu odzyskanego z kradzieży,
  • pojazdu zabytkowego, czyli mającego co najmniej 25 lat i uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy,
  • ciągnika i przyczepy rolniczej,
  • pojazdu wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą.

Obowiązki sprzedającego pojazd

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu ma obowiązek złożyć jego sprzedawca. Na złożenie takiego dokumentu zbywca auta ma 30 dni. Powinien to zrobić w urzędzie, w którym był zarejestrowany samochód.

Sprawdź też: Jak przepisać ubezpieczenie OC na nowego właściciela auta?

Fakt zbycia pojazdu sprzedawca powinien zgłosić na odpowiednim formularzu, który można znaleźć w Internecie lub pobrać bezpośrednio w urzędzie. Do takiego druku należy dołączyć do wglądu umowę kupna–sprzedaży, a oprócz tego sprzedawca powinien posiadać przy sobie dowód osobisty. W sytuacji, gdy samochód miał kilku właścicieli, wtedy zawiadomienie o jego zbyciu powinno być podpisane przez wszystkie osoby widniejące jako właściciele. Jeśli sprzedany samochód należał do firmy, czyli osoby prawnej, wtedy w urzędzie należy przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawy związane z zawiadomieniem o zbyciu pojazdu może załatwić tylko osoba, która jest do tego upoważniona zgodnie z KRS.

Oprócz obowiązku powiadomienia urzędu o zbyciu pojazdu jego sprzedawca powinien także w ciągu 30 dni zgłosić sprzedaż auta w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym miał wykupioną polisę OC.

Emilia Kasińska