Czy OC automatycznie przechodzi na nabywcę samochodu?

2015-12-15 11:24:16

Ubezpieczenie OC jest w Polsce obowiązkowe dla każdego posiadacza samochodu - za niewykupienie tego typu polisy kierowcy grożą kary finansowe. Co jednak dzieje się z polisą w przypadku sprzedaży pojazdu? Czy dotychczasowe OC zostaje automatycznie przeniesione na nabywcę samochodu, czyli jego nowego właściciela?

Gdy znajdziemy odpowiednie dla siebie auto, po negocjacjach cenowych i sprawdzeniu dokumentów, drukujemy umowę kupna-sprzedaży - najczęściej z Internetu - i finalizujemy transakcję. Bardzo ważne jest, aby po podpisaniu kontraktu dopilnować przekazania wszystkich dokumentów dotyczących auta. Sprzedawca powinien oddać nabywcy dokument potwierdzający wykupienie ubezpieczenia OC, dowód rejestracyjny, a także zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. W przypadku, gdy kupujemy samochód sprowadzony z zagranicy, lista dokumentów, które należy przekazać nabywcy, jest o wiele dłuższa.

OC przy kupnie samochodu

Zgodnie z przepisami prawa ubezpieczenie OC samochodu przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Polisa zbywcy ważna jest do końca okresu, na jaki została zawarta i nie ulega automatycznie przedłużeniu na kolejny okres dla nowego właściciela. Sprzedaż pojazdu zbywca powinien zgłosić w zakładzie ubezpieczeniowym, aby ten dokonał niezbędnych zmian w polisie. Przeniesienie polisy OC na nabywcę samochodu ma zapobiegać sytuacjom, kiedy kupujący, nie wiedząc o tym, jeździłby autem bez ważnego ubezpieczenia.

Sprawdź też: Kary za brak OC w 2015 roku

Gdy nabywca rezygnuje z OC

Nabywca pojazdu, pomimo tego że dostaje od sprzedawcy ważne ubezpieczenie OC, gdy chce z niego zrezygnować, nie musi czekać do końca okresu, na jaki zostało ono zawarte. Jeśli chce wykupić polisę u innego ubezpieczyciela, może wypowiedzieć pisemnie umowę podpisaną przez poprzedniego właściciela auta. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Nową polisę należy wykupić najpóźniej w dniu wygaśnięcia umowy wypowiedzianej, aby nie dopuścić do powstania przerwy w ochronie ubezpieczeniowej.

Warto zachować dotychczasową polisę

Gdy kupujący zechce zostać przy polisie OC zawartej przez poprzedniego właściciela pojazdu, może spokojnie czekać do końca okresu, na jaki została zawarta. Warto jednak podkreślić, że w przypadku gdy sprzedawca auta zalegał z zapłatą raty składki ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel ma prawo żądać jej uregulowania od kupującego, czyli nowego właściciela pojazdu.

Sprawdź też: Gdzie najlepiej ubezpieczyć samochód?

Gdy będziemy chcieli podpisać umowę z ubezpieczycielem sprzedawcy na kolejny okres, musimy liczyć się z tym, że zakład ubezpieczeń dokona wyliczenia składki, biorąc pod uwagę posiadane przez nas zniżki. 

Emilia Kasińska