Ile kosztują opóźnienia w ratach kredytu Banku Pekao?

2016-01-11 10:27:44

Zaciągając kredyt, bierzemy pod uwagę to, że oddać będziemy musieli więcej, niż pożyczyliśmy. Poznajemy koszty prowizji, odsetek czy składek ubezpieczeniowych, jednak czy zdajemy sobie sprawę z tego, ile kosztowały nas będą ewentualne opóźnienia w spłacie? Aby to sprawdzić, przeanalizowaliśmy tabelę opłat i prowizji Banku Pekao.

W przypadku powstania zaległości w spłacie rat kredytowych bank podejmie działania, aby należność jak najszybciej odzyskać. Liczyć się musimy z tym, że poniesiemy koszty nie tylko odsetek przeterminowanych, ale i wysłania monitów listownych. Sprawdziliśmy, ile będzie to kosztowało w przypadku kredytów gotówkowych oraz hipotecznych w Banku Pekao.

Prolongata ratunkiem na brak pieniędzy na ratę

Najlepszym rozwiązaniem w momencie, gdy pojawiają się trudności ze spłatą kredytu, jest skorzystanie z prolongaty, czyli z odroczenia terminu spłaty części kapitałowej lub całości raty kredytu. Prolongata w Banku Pekao kosztuje:

  • w przypadku kredytów gotówkowych: 2,5% kwoty pozostałej do spłaty,
  • w przypadku pożyczek z zabezpieczeniem hipotecznym: 2% od kwoty pozostałej do spłaty,
  • w przypadku kredytów mieszkaniowych (hipotecznych): 0,5% od kwoty pozostałej do spłaty.

Sprawdź też: Poradnik dla zadłużonych

Koszty monitów listownych

Bank oczywiście przewiduje opłaty za przygotowanie i wysłanie informacji o braku spłaty wymagalnej części zadłużenia. W tym przypadku koszty te zarówno dla posiadaczy kredytów gotówkowych, jak i hipotecznych są jednakowe.

Koszty upomnień listownych o zaległościach w spłacie rat kredytów w Banku Pekao

Rodzaj monitu

Kredytobiorca

Współkredytobiorca

Poręczyciel

Przygotowanie i wysłanie pierwszego listu – list zwykły

18,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

Przygotowanie i wysłanie drugiego listu – list zwykły

18,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

Przygotowanie i wysłanie trzeciego listu – list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

23,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

Przygotowanie i wysłanie czwartego listu (oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytowej) - list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

brak

brakbrak

Wysokość odsetek przeterminowanych

Wysokość oprocentowania zadłużenia przeterminowanego wynosi:

  • dla umów kredytowych zawartych od 1.01.2016 roku: dwukrotność stopy referencyjnej NBP powiększonej o 5,5 p.p.,
  • dla umów kredytowych zawartych od 20.02.2016 do 31.12.2016 roku: czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP*,
  • dla umów kredytowych zawartych do 20.02.2016 roku: 1,5-krotność odsetek ustawowych*.

* Nie więcej niż dwukrotność stopy referencyjnej NBP + 5,5 p.p.

Sprawdź też: Konsolidacja lekiem na nadmierne zadłużenie

Jak widzimy, koszty opóźnienia w ratach kredytu Banku Pekao są dość wysokie, zwłaszcza w przypadku kredytu hipotecznego, który zaciągnęliśmy np. na 30 lat, a zaległości występowały będą niejednokrotnie. Dlatego przed przystąpieniem do umowy kredytowej pod uwagę warto brać możliwość wystąpienia sytuacji, w których te dodatkowe koszty będziemy musieli ponieść.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam