Ile kosztuje ubezpieczenie tabletu?

2015-11-06 13:25:38

Tablety to sprzęty, które bardzo szybko wniknęły do naszego codziennego życia. Używają ich dzieci, nastolatki, a także studenci i dorośli. Ich prostota użytkowania, a także niewielkie rozmiary sprawiają, że zabieramy je ze sobą wszędzie. Z tego też powodu są narażone na ryzyko szybkiego zniszczenia. Czy opłaca się zatem ubezpieczyć tablet? Sprawdziliśmy ceny polis - dowiedz się i Ty, ile kosztują.

Ofertę ubezpieczenia tabletu, laptopa czy innego przenośnego urządzenia mobilnego możemy wykupić w sklepie stacjonarnym, u operatora, u którego nabyliśmy sprzęt, a także u  niektórych ubezpieczycieli. Polisę dla tego typu urządzeń znajdziemy także przez Internet.

Gdzie ubezpieczyć tablet?

Klikochron proponuje ochronę dla urządzeń, które są nowe bądź używane. Według tego serwisu sprzętem używanym jest urządzenie, które nie zostało ubezpieczone w terminie 14 dni od daty jego zakupu. Dla sprzętów używanych ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się dopiero po 4 tygodniach od momentu wykupienia polisy. Płatności za ubezpieczenie możemy dokonać online, za pomocą systemu PayPal. Potwierdzenie dokonanej wpłaty otrzymujemy przez pocztę elektroniczną po zaksięgowaniu jej w serwisie.

Od czego ochroni nas ubezpieczenie?

Podstawowy pakiet ubezpieczenia tabletu obejmuje ochronę urządzenia od szkód nagłych i nieprzewidywalnych. Gdy zdecydujemy się na rozszerzony pakiet polisy, wtedy tablet będzie chroniony także od kradzieży. Wszystkie warunki ubezpieczenia (włącznie w ewentualnymi wyłączeniami ochrony) wymienione są w OWU dołączanych do każdej polisy.

Polisa od Klikochronu stanowi zabezpieczenie w przypadkach uszkodzenia tabletu wskutek:

  • upadku (w tym skutkujących jedynie pęknięciem wyświetlacza),
  • zwarcia lub przepięcia, gdy tablet jest podłączony do ładowania,
  • zalania,
  • pożaru,
  • błędów w obsłudze,
  • zniszczenia lu uszkodzenia tabletu przez osobę trzecią (w tym w wyniku aktu wandalizmu),
  • kradzieży (przy skorzystaniu z dodatkowej ochrony).

Od czego zależy cena polisy?

Koszt polisy dla tabletu zależy przede wszystkim od ceny sprzętu, który chcemy ubezpieczyć. Możemy wybrać wartość sprzętu w różnych przedziałach, nawet do kwoty kilku tysięcy złotych. Dodatkowo koszt polisy zależy także od długości czasu ochrony urządzenia - możemy wybrać rok lub 2 lata. Na wysokość składki wpłynie także fakt, czy zdecydujemy się na ochronę tabletu na wypadek kradzieży.

W przypadku polisy od Klikochronu, jej cena (składka jednorazowa za cały rok ochrony urządzenia) może wynieść:

Cena (nowego) tabletuUbezpieczenie roczne  (składka jednorazowa)

Ubezpieczenie na 2-lata (składka jednorazowa)

Przykładowe koszty ubezpieczenia nowego tabletu od Klikochronu

0-1100 zł

153,95 zł
(175,95 zł z ub. od kradzieży)

263,95 zł
(307,95 zł z ub. od kradzieży)

1100-2200 zł

197,95 zł
(219,95 zł z ub. od kradzieży)

351,95 zł
( 395,95 zł z ub. od kradzieży)

2200-3300 zł

219,95 zł
(263,95 zł z ub. od kradzieży)

395,95 zł
(483,95 zł z ub. od kradzieży)

Gdy zaistnieje szkoda

Po zaistnieniu szkody objętej wybranym przez siebie ubezpieczeniem, należy ją zgłosić w Biurze Obsługi Klienta danego towarzystwa. Dane biura znajdziemy na polisie lub na stronie internetowej oferty. Szkodę zwykle wystarczy zgłosić telefonicznie. W celu jej udokumentowania ubezpieczyciel będzie wymagał zdjęć uszkodzonego sprzętu - można je przesłać elektronicznie lub listownie. Decyzja o otrzymaniu odszkodowania zapada w ciągu kilku dni roboczych i jest przekazywana w trakcie rozmowy telefonicznej. W ramach odszkodowania mamy możliwość uzyskania podobnego sprzętu pod względem funkcjonalnym lub w postaci pokrycia kosztów naprawy przez ubezpieczyciela.

Arkadiusz Wojciechowski