Reklamacja w Cyfrowym Polsacie - gdzie i jak ją złożyć?

2015-11-26 14:01:49

Irytują Cię przerwy w dostępie do telewizji cyfrowej czy Internetu? A może operator naliczył Ci zbyt wysoką kwotę na fakturze? Jeśli odpowiedź na jedno z tych pytań brzmi: tak, napisz reklamację. Sprawdź, jak i gdzie to zrobić w przypadku Cyfrowego Polsatu.

Reklamacja usług telekomunikacyjnych i cyfrowych u każdego dostawcy, także Cyfrowego Polsatu, powinna być złożona w okresie 12 miesięcy:

 • od dnia okresu rozliczeniowego, w którym dobiegła końca zaistniała przerwa w świadczeniu usługi,
 • od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana,
 • od dnia doręczenia rachunku zawierającego nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi.

Pamiętajmy, że reklamacja złożona po upływie tego terminu nie będzie rozpatrzona. Mimo wszystko rok to wystarczająco długi okres, by zebrać się na opisanie problemu i poinformowanie o nim naszego operatora.

Jak złożyć reklamację?

Reklamacja u operatora Cyfrowy Polsat powinna być złożona w następujących formach:

1. Pisemnie - w takim przypadku musi być przesłana listem poleconym na adres:

Cyfrowy Polsat Centrum Obsługi Klienta
ul. Łubinowa 4a
03-878 Warszawa

2. Telefonicznie - należy w tym celu zadzwonić do Centrum Obsługi Klienta pod jeden z całodobowo działających numerów telefonów: 

 • 801 08 08 08
 • 222-127-222
 • 699-00-22-22

3.Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta lub w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży

4. Pocztą elektroniczną na adres: kontakt@cyfrowypolsat.pl

5. Poprzez wypełniony i przesłany elektronicznie formularz kontaktowy, udostępniony na stronie operatora.

Co napisać w reklamacji?

Formularz reklamacji złożony w Cyfrowym Polsacie powinien zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania klienta,
 • numer przydzielony abonentowi, którego reklamacja dotyczy lub numer identyfikacyjny abonenta,
 • numer karty dekodera, numer TV Mobilna lub numer MSISDN,
 • określenie przedmiotu reklamacji lub reklamowanego okresu rozliczeniowego,
 • opis okoliczności uzasadniających reklamację,
 • wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności, jeśli klient takich wymaga,
 • numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania,
 • podpis Klienta - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

Odpowiedź na reklamację

Cyfrowy Polsat na złożoną reklamację udziela odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. W przypadku odmowy uznania reklamacji informacja o takiej decyzji powinna być udzielona w formie pisemnej (dostarczona przesyłką poleconą) i zawierać uzasadnienie faktyczne oraz prawne decyzji.

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego klient ma prawo skierować sprawę do sądu powszechnego.

Arkadiusz Wojciechowski

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam