Jak przepisać ubezpieczenie OC na nowego właściciela auta?

2015-11-05 13:14:32

Finalizując sprzedaż auta, przekazujemy jego nabywcy szereg dokumentów. Jednym z nich jest polisa OC, z której prawa i obowiązki automatycznie przechodzą na nowego właściciela pojazdu. Trzeba jednak pamiętać, że o zbyciu auta należy w ciągu 14 dni poinformować swój dotychczasowy zakład ubezpieczeń i przepisać polisę na nabywcę samochodu.

Po sprzedaży samochodu, należy dopilnować, aby o tym fakcie powiadomić ubezpieczyciela - w wymaganym terminie 14 dni. W przeciwnym razie polisa OC może zostać wznowiona, a obowiązek zapłaty składki będzie spoczywał solidarnie na obu stronach transakcji zakupu-sprzedaży pojazdu.

Czym jest ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i zawsze daje taki sam zakres ochrony - niezależnie od zakładu ubezpieczeń, który je oferuje. Tego rodzaju polisa zabezpiecza właściciela auta przed ekonomicznymi konsekwencjami szkód, jakie wyrządzi osobom trzecim w związku z użytkowaniem pojazdu. Oznacza to, że ubezpieczyciel jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów naprawy szkód, które spowodował posiadacz polisy.

Sprawdź też: Odzyskaj nadpłacone składki z ubezpieczenia po sprzedaży auta

Polisa OC a sprzedaż auta

Przepisy prawne stanowią, że wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na nabywcę pojazdu. Oznacza to, że kupuje on samochód razem z polisą. Aby jednak dopełnić wszelkich koniecznych formalności, powinien zgłosić się do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym polisa została zawarta i przepisać umowę na siebie.

Gdy nowy właściciel zmieni ubezpieczyciela

Kupujący również zrezygnować z polisy wykupionej przez poprzedniego właściciela auta i wybrać innego ubezpieczyciela. W takim przypadku należy jednak poinformować towarzystwo o rezygnacji z ochrony i złożyć wypowiedzenie umowy w odpowiedniej – czyli akceptowanej przez dane towarzystwo – formie. TU najczęściej akceptują rezygnację przekazaną pocztą tradycyjną, skanem za pośrednictwem poczty e-mail czy faksem. Umowę można wypowiedzieć także osobiście w siedziby ubezpieczyciela.

Sprawdź też: Gdzie najlepiej ubezpieczyć samochód?

Gdy nabywca pozostanie przy dotychczasowej polisie

Jeśli nowy właściciel auta zdecyduje się zostać przy dotychczasowej polisie OC, musi liczy się z tym, że towarzystwo na nowo skalkuluje składkę ubezpieczeniową na podstawie przedstawionych przez niego danych, takich jak m.in.:

  • wiek,
  • okres posiadania prawy jazdy,
  • szkodowość jazdy w poprzednich latach.

Nabywca pojazdu musi także pamiętać, że po zakończeniu umowy ubezpieczeniowej zawartej jeszcze przez poprzedniego właściciela auta, polisa nie jest automatycznie odnawiana. W związku z tym powinien on pamiętać o przedłużeniu jej ważności lub wykupieniu nowej.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam