Rzecznik konsumentów - kiedy pomoże kredytobiorcy?

2015-12-02 09:41:30

Rzecznik konsumentów to jeden z najważniejszych organów chroniących szeroko rozumiane interesy konsumentów. Po pomoc mogą się do niego zwrócić m.in. klienci korzystający z produktów i usług bankowych. Poniżej przedstawiamy, w jakich sytuacjach miejski lub powiatowy rzecznik konsumentów może pomóc kredytobiorcy.

Bezpodstawne wpisanie na listę niesolidnych dłużników, wprowadzenie w błąd co do wysokości oprocentowania kredytu czy pobieranej prowizji – to tylko przykłady sytuacji, w których kredytobiorca może liczyć na pomoc rzeczników konsumentów. W praktyce z pomocy można skorzystać zawsze, gdy wystąpi spór z daną instytucją bankową, a wcześniejsze próby jego rozwiązania nie przyniosły spodziewanych efektów.

Sprawdź też: Komu pomoże skarga do UOKiK?

Zadania rzeczników konsumentów

Rzecznicy konsumentów posiadają kompetencje o charakterze doradczym i procesowym. Z kolei zakres ich działań szczegółowo reguluje Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Z jej zapisów wynika, że rzecznicy chronią interesy konsumentów poprzez:

  • służenie bezpłatną poradą prawną w zakresie ochrony ich interesów,
  • występowanie do przedsiębiorców, z którymi znajdują się oni w sporze,
  • pomoc w sporządzeniu pozwu lub w wytoczeniu powództwa,
  • wstępowanie za ich zgodą do prowadzonego postępowania,
  • wchodzenie w rolę oskarżyciela publicznego w sprawach dotyczących wykroczenia na ich szkodę.

Rzecznik konsumentów a Urząd ochrony Konkurencji i Konsumentów

Opisując kompetencje miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, warto jeszcze podkreślić różnicę pomiędzy zakresem ich działalności a rolą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podczas gdy rzecznicy mogą zaoferować bezpłatną pomoc potrzebujących w ich indywidualnych sprawach, UOKiK interweniuje tylko w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Gdzie uzyskać pomoc?

Kredytobiorca, który chce uzyskać pomoc w przypadku sporu z bankiem, powinien udać się do starostwa powiatowego lub urzędu miasta (gdy rzecznik jest powoływany przez prezydenta miasta). Zazwyczaj nie są przy tym potrzebne żadne dodatkowe wnioski pisemne, a żeby uzyskać poradę, konsument nie musi nawet wychodzić z domu – rzecznicy udzielają pomocy także telefonicznie oraz mailowo. Spis rzeczników odnaleźć możemy na stronie internetowej UOKIK-u.

Warto przy tym zaznaczyć, że taką drogę rozwiązania problemu można wybrać w przypadku, gdy wcześniejsze postępowanie reklamacyjne nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.

Sprawdź też: Reklamacja w banku - kiedy i jak ją złożyć, żeby została rozpatrzona pozytywnie?

Pomoc konsumencką możemy również uzyskać:

  • na infolinii prowadzonej przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich: 800 889 866 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00),
  • w Centrum E-Porad konsumenckich, prowadzonym przez Federację Konsumentów: porady@dlakonsumentow.pl.
Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam