Reklamacja w banku - kiedy i jak ją złożyć, żeby została rozpatrzona pozytywnie?

2015-11-27 08:37:44

Produkt lub usługę może zareklamować każdy ich nabywca. Takie prawo przysługuje również klientom korzystającym z usług i produktów bankowych. Niesłusznie naliczona prowizja, zwłoka w wypłacie kredytu – to tylko niektóre sytuacje, w których można skorzystać z reklamacji. Poniżej podpowiadamy, jak i kiedy ją złożyć, aby zwiększyć szansę na jej pozytywne rozpatrzenie.

Na początku podkreślmy, że złożenie reklamacji to ostateczność. Należy decydować się na taki krok w sytuacji, gdy wszelkie inne sposoby rozwiązania danego problemu zawiodą. Wiele spraw można jednak załatwić, dzwoniąc na infolinię banku lub stawiając się osobiście w oddziale, by wyjaśnić z pracownikiem banku wszelkie nieporozumienia.

Jak reklamować produkt lub usługę bankową?

Procedury reklamacyjne mogą wyglądać różnie - w zależności od banku. Najczęściej wszelkie skargi tego typu można przekazać:

  • drogą mailową,
  • za pośrednictwem systemu transakcyjnego banku (bankowości elektronicznej),
  • pocztą tradycyjną,
  • telefonicznie,
  • osobiście, w oddziale banku.

Sprawdź też: Reklamowanie błędnego przelewu może nic nie dać

Choć można skorzystać z wielu sposobów przekazania reklamacji, zaleca się, aby w przypadku bardziej istotnych problemów (np. związanych z wyższymi kwotami) udać się bezpośrednio do oddziału banku i tam złożyć pismo reklamacyjne. Jednocześnie najlepiej zażądać od przyjmującego je pracownika banku o wydanie pokwitowania odbioru.

Co należy zawrzeć w reklamacji?

Bez względu na wybrany tryb działania, reklamacja powinna być odpowiednio przygotowana – zwiększy to prawdopodobieństwo jej uwzględnienia i szybkiego rozwiązania problemu. Aby skutecznie zareklamować dany produkt lub usługę, należy:

  • podać swoje dane osobowe, włącznie z danymi kontaktowymi,
  • jasno sformułować powody, dla których wnoszona jest skarga,
  • opisać daną sytuację lub zdarzenie, które spowodowały powstanie szkody,
  • sprecyzować swoje żądania wobec banku,
  • dołączyć stosowne załączniki, jeśli są istotne dla udokumentowania naszych racji.

Kiedy można złożyć reklamację?

Choć reklamację można złożyć w każdej chwili, w praktyce najlepiej jest to zrobić jak najszybciej po wystąpieniu szkody. Od dnia jej zgłoszenia bank ma na rozpatrzenie naszej sprawy 30 dni. O ewentualnych opóźnieniach w przekazaniu odpowiedzi i ich przyczynach klient musi zostać poinformowany we wspomnianym terminie. Jeśli ostateczna odpowiedź nie zostanie jednak udzielona w ciągu 60 dni, reklamacja zostaje automatycznie uznana za rozpatrzoną pozytywnie.

Sprawdź też: Jak zareklamować kredyt?

Co w sytuacji, gdy bank odrzuci reklamację?

W przypadku, gdy reklamacja zostanie odrzucona, można złożyć odwołanie (zaleca się, aby miało formę pisemną) w terminie 14 dni od dnia uzyskania odpowiedzi. Jeśli i ten sposób zawiedzie, klienci mogą dochodzić swoich praw, zwracając się o pomoc do Rzecznika Praw Konsumenta, Komisji Nadzoru Finansowego, Komisji Arbitrażu Bankowego, a w ostateczności - do Sądu Powszechnego, wytaczając powództwo cywilne.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam