Nowa ustawa utrudni od 2016 sprzedaż ziemi rolnej!

2015-10-22 10:55:05

Od 1 stycznia 2016 roku rolnicy zamierzający sprzedać lub kupić ziemię rolną napotkają spore utrudnienia. Wszystko przez nową ustawę, która mimo że miała na celu zapobiegać wykupywaniu polskich gruntów przez obcokrajowców, ograniczy handel także Polakom. Sprawdź, co się zmieni.

Obowiązujące dotychczas przepisy krajowe nie ograniczały możliwości zbywania ziemi rolnej. Wkrótce to się jednak zmieni. Wszystko przez zbliżający się koniec okresu przejściowego (trwającego od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej), w którym cudzoziemcy mieli utrudniony dostęp do zakupu gruntów od polskich rolników. Zgodnie z unijnym prawem od 1 maja 2016 r. obcokrajowcy nie będą już musieli ubiegać się o specjalne zezwolenia na dokonanie transakcji. By przeciwdziałać wykupywaniu polskiej ziemi przez zachodnich inwestorów, rząd "na szybko" przygotował Ustawę o ustroju rolnym, która niestety utrudni sprzedaż zakup gruntów nie tylko cudzoziemcom, ale i Polakom.

Sprawdź też: Szukamy kredytu na zakup ziemi rolnej

Pierwszeństwo zakupu dla sąsiada i ANR

Od 1 stycznia 2016 r. polscy rolnicy napotkają znaczne ograniczenia w zakresie tego komu i za ile sprzedadzą swoje nieruchomości gruntowe. Pierwszeństwo nabycia ziemi będą mieli dzierżawcy i sąsiedzi sprzedającego, ale tylko pod warunkiem, że są oni rolnikami. W przypadku, gdy żaden z nich nie skorzysta z prawa do pierwokupu, będzie ono przechodzić na Agencję Nieruchomości Rolnych (w przypadku działek powyżej 1 ha).

Nie każdy będzie mógł kupić ziemię

Czy jeśli ani dzierżawca, ani sąsiad-rolnik, ani ANR nie wyrażą chęci nabycia nieruchomości, rolnik będzie już mógł sam zdecydować, z kim podpisze umowę? Niestety nie do końca. Ustawa zezwala na zakup ziemi rolnej tylko osobom, które prowadzą działalność rolną na terenie danej gminy od minimum 5 lat, a po zakupie będą posiadać nie więcej niż 300 hektarów gruntów.

To sąd ustali cenę, nie sprzedający

Mało tego, uprawnieni do pierwokupu zyskają prawo nabycia ziemi nie po cenie, jakiej zażąda sprzedający, ale tej, którą ustali sąd po wycenie, jeśli przeprowadzenia takowej zażąda zainteresowany kupnem. Wystarczy więc jeden nieżyczliwy sąsiad, by rolnik zamierzający sprzedać swoją ziemię po dobrej cenie napotkał bariery - czasem nie do przejścia. Czy da się ich uniknąć? Niestety nie - każdy rolnik będzie miał obowiązek zgłosić chęć sprzedaży ziemi do notariusza, po czym ten powiadomi osoby uprawnione do pierwokupu.

Sprawdź też: OC dla rolnika - gdzie ubezpieczyć traktor?

Nieruchomość rolna a gospodarstwo rolne

W ustawie zostały wprowadzone dwa nowe pojęcia: "nieruchomości rolnej" oraz "gospodarstwa rolnego". Pierwszy z nich ma określać każdą nieruchomość, która nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym, niezależnie od lokalizacji, zarówno działki na wsi, jak i w mieście będą podlegały kontroli obrotu - także te, których powierzchnia jest mniejsza od 1 ha. Według ustawy "gospodarstwo rolne" to zaś obszar nie mniejszy niż 1 ha użytków rolnych. W tym przypadku, gdy rolnik będzie chciał sprzedać grunt rolny wchodzący w skład gospodarstwa rolnego, będzie musiał dostać zgodę na taką transakcję od dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych.

Wejście w życie nowej ustawy prawdopodobnie nie tylko ograniczy obrót nieruchomościami, ale nawet może sprawić, że w pierwszym okresie grunty w ogóle nie będą przedmiotem sprzedaży.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam