7 źródeł dofinansowania dla firm na start, cz. II

2015-07-27 13:42:37

Założenie nowej firmy bez wygospodarowanych na ten cel pieniędzy jest raczej niemożliwe. Każdy młody przedsiębiorca potrzebuje mniejszego lub większego kapitału na rozkręcenie własnego biznesu. Oto kolejne źródła dofinansowania dla firm na start.

W pierwszej części artykułu (7 źródeł dofinansowania dla firm na start, cz. I) omówiliśmy cztery sposoby na uzyskanie dofinansowania dla nowych firm:

  1. Środki z urzędu pracy.
  2. Dotacje z Unii Europejskiej.
  3. Pożyczki i kredyty.
  4. Dofinansowanie z samorządu.

W tej części przybliżymy kolejne trzy kolejne metody na znalezienie funduszy, za pomocą których można założyć i rozwinąć własną firmę.

5. Fundusze venture capital i private equity

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych definiuje private equity/venture capital jako "inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału". Fundusze tego typu mogą być wykorzystane na rozwój nowych produktów i technologii, zwiększenie kapitału obrotowego, przejmowanie spółek lub też na poprawę i wzmocnienie bilansu spółki. 

Inwestycje venture capital oferują wsparcie kapitałowe małym, ale już działającym na rynku spółkom. W przypadku, gdy pomysł na biznes zostanie zatwierdzony przez inwestorów, firma może liczyć na dofinansowanie w wysokości od kilku do kilkudziesięciu milionów euro. W zamian za to fundusz zostaje udziałowcem firmy, przejmując około 50% jej udziałów.

6. Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości to instytucja o formie prawnej, która ma na celu wspieranie przedsiębiorczości. W zależności od grupy docelowej można wyróżnić kilka szczególnych rodzajów inkubatorów przedsiębiorczości, których oferta jest skierowana do:

  • początkujących przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, rozpoczynających lub dopiero zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
  • młodzieży i studentów - akademickie inkubatory przedsiębiorczości,
  • podmiotów ekonomii społecznej - inkubatory przedsiębiorczości społecznej.

7. Aniołowie biznesu

Młodzi przedsiębiorcy poszukujący kapitału na rozpoczęcie działalności mogą skorzystać z pomocy tzw. aniołów biznesu (sprawdź listę polskich sieci aniołów biznesu). Takimi inwestorami wspierającymi biznes na starcie są majętne osoby prywatne, które inwestują swój własny kapitał w nowe, ciekawe przedsięwzięcia. Aniołami biznesu mogą być przedsiębiorcy, bogaci sportowcy, a nawet znani artyści. W Polsce jedną z instytucji zrzeszających aniołów biznesu jest sieć AMBER, która skupia 59 inwestorów. Aniołowie biznesu atrakcyjnym projektom oferują środki finansowe i doświadczenie, a w zamian dostają udziały w przedsięwzięciu.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam