Na czym polega mikrofaktoring?

2015-06-29 09:04:07

Zatory płatnicze to niebezpieczny problem - zarówno dla małych, jak i dużych firm. Uniknąć podobnych przestojów finansowych pomaga faktoring, ale ten był jeszcze do niedawna kierowany głównie do dużych podmiotów gospodarczych. Obecnie pojawiają się jednak oferty i dla jednoosobowych firm. Sprawdźmy, na czym polega mikrofaktoring.

Mikrofaktoring to odmiana faktoringu, ale kierowanego do najmniejszych i małych podmiotów gospodarczych. Dzięki takiemu rozwiązaniu nawet osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może sprzedawać należności długoterminowe i w ten sposób szybko pozyskiwać gotówkę. Niestety wierzytelność nie może być przeterminowana.

Nie tylko duże firmy

Do niedawna faktorzy skupiali się raczej na współpracy z średnimi i największymi firmach, ale wszystko się zmienia ze względu na to, że sektor MŚP ma ogromne znaczenie dla gospodarki, stale się rozwijając. Podmiotów go tworzących jest coraz więcej na rynku. Stąd właśnie płynie chęć dostosowania oferty faktoringu również do potrzeb tych najmniejszych podmiotów. Można się domyślać, że udział w takiej ekspansji miała również kwestia konkurencji na rynku faktoringu i konieczność szukania nowych klientów.

Jak dotrzeć do małych przedsiębiorców?

Do niedawna faktoring kierowany był do firm z obrotem rzędu kilku milionów złotych rocznie. Teraz rodzą się pomysły, by otworzyć faktoring na najmniejsze firmy, które współpracują z dużymi oraz wiarygodnymi przedsiębiorstwami. Inne rozwiązanie to ustalenie minimalnej kwoty na fakturze, by ta mogła stać się obiektem zainteresowania faktora. W wielu przypadkach zakłada się sumę większą niż 500 zł.

Zalety mikrofaktoringu

Faktorant, czyli podmiot pozbywający się nieprzeterminowanych wierzytelności, zyskuje dzięki faktoringowi natychmiastowy zastrzyk gotówki i w ten sposób może zapewnić sobie bieżące funkcjonowanie i płynność finansową. Warto jednak wiedzieć, że faktorzy oferują różne formy faktoringu. Szczególnie warto zastanowić się nad pełnym faktoringiem, w którym to właśnie faktor przejmuje obowiązki pilnowania regulowania płatności przez wierzyciela, a przedsiębiorca nie musi w ogóle się o to martwić. Nie musi więc zatrudniać pracowników, którzy będą się tym zajmowali, mogąc skupić się na rozwijaniu własnej działalności. To jednak nie wszystko. Firma korzystająca z mikrofaktoringu może częściej oferować sprzedaż z wydłużonym terminem płatności i tym samym być bardziej konkurencyjna na rynku. Wydaje się, że takie rozwiązania powinny cieszyć się coraz większym zainteresowaniem, ale potrzebna jest jeszcze dobra edukacja mikroprzedsiębiorców w tym zakresie.

Tomasz Słupczyński