Co z paszportem kobiety po ślubie - kiedy dokument traci ważność?

2015-07-03 11:00:54

Gdy po zawarciu związku małżeńskiego kobieta przyjmuje nazwisko swojego męża, jej dotychczasowe dokumenty (w tym dowód osobisty i prawo jazdy) tracą ważność. A co z paszportem kobiety po ślubie? Jak długo będzie jeszcze ważny?

Nowożeńcy, zawierając związek małżeński, składają oświadczenie na temat zmiany nazwiska, a w przypadku, gdy takiej formalności nie dokonają, oznacza to, iż obydwoje zostają przy własnych nazwiskach.

Obowiązek wyrobienia nowych dokumentów

Zmiana nazwiska po ślubie przez któregokolwiek z małżonków pociąga za sobą konieczność wyrobienia nowych dokumentów, w tym także paszportu. Osoba posiadająca ważny dokument paszportowy powinna wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, czyli jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska.

Kiedy paszport traci ważność?

W przypadku, gdy nie wystąpimy o wystawienie nowego paszportu, ten traci ważność:

  • po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska;
  • po upływie 4 miesięcy od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym.

Spis dokumentów do paszportu

Do wyrobienia nowego paszportu jest niezbędne złożenie odpowiednich dokumentów:

  • wypełniony wniosek o wydanie paszportu;
  • jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
  • dowód uiszczenia opłaty paszportowej;
  • dotychczasowy paszporta w  przypadku jego braku ważny dowód osobisty;
  • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia;
  • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwajest niezbędny w przypadku ubiegania się o paszport po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą;
  • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu stanu cywilnego albo dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie paszportu?

Wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju, a za granicą w placówce dyplomatyczno-konsularnej. Za wydanie paszportu na 10 lat należy uiścić opłatę [sprawdź też: ile kosztuje wyrobienie paszportu w 2015 roku]. Termin odbioru dokumentu określa organ go wydający, jednak czas oczekiwania na paszport nie powinien być dłuższy niż 30 dni.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam