Ile kosztuje paszport w 2015 roku?

2015-06-26 13:24:33

Paszport to dokument osobisty, który jest niezbędny w przypadku, gdy chcemy przekroczyć granice zewnętrzne państw wchodzących w skład Unii Europejskiej. Wyrobienie paszportu następuje na wniosek obywatela, złożony w urzędzie wojewódzkim. Jakie opłaty musimy ponieść, wyrabiając paszport w 2015 roku?

Wyrobienie paszportu wiąże się ze złożeniem odpowiednich dokumentów, a należą do nich:

 • wypełniony wniosek paszportowy,
 • jedna odpowiednio wykonana kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm,
 • dowód uiszczenia opłaty paszportowej,
 • dotychczasowy paszport lub ważny dowód osobisty,
 • odpis polskiego aktu urodzenia,
 • odpis polskiego aktu małżeństwa,
 • dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego.

Wysokość opłat

Opłaty paszportowe obowiązujące w Polsce w 2015 roku:

 • 140 zł – za paszport ważny 10 lat;
 • 70 zł – za paszport ważny 10 lat, wydany z ulgą 50%. Taki upust przysługuje:
  • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu,
  • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
  • kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • uczniom od 13 roku życia i studentom.

Osoby małoletnie

Paszport dla osoby małoletniej do 13 roku życia, z uwzględnieniem 50%, ulgi kosztuje 30 zł i jest wydawany:

 • do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego,
 • realizującym obowiązek szkolny.

Rodziny wielodzietne

Członkowie rodzin wielodzietnych posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny zapłacą:

 • 15 zł – za paszport wydany dzieciom do 13 roku życia,
 • 35 zł – za paszport wydany dzieciom od 13 do 25 roku życia,
 • 70 zł – za paszport dla rodziców i małżonków rodziców.

Kto jest zwolniony z opłaty za paszport?

Opłata paszportowa nie obowiązuje:

 • osób, które w dniu złożenia wniosku mają ukończone 70 lat,
 • osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,
 • żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

Zniszczenie paszportu

200% stawki, czyli potrójna wysokość opłaty obowiązującej w dniu składania wniosku za wydawanie paszportu zapłaci osoba, która utraciła lub zniszczyła paszport z przyczyn zawinionych przez siebie.

Oplata za wydanie paszportu tymczasowego wynosi 30 zł.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam