Cena ubezpieczenia lokalu handlowego

2015-06-26 17:12:00

Podobnie jak mieszkanie czy dom, który zamieszkujemy, tak samo warto ubezpieczyć lokal handlowego. Dzięki polisom możliwe będzie odtworzenie zniszczonej nieruchomości, jak również pokrycie kosztów, które powstaną w związku ze szkodą. Ile może kosztować taka polisa?

Aby obliczyć średni koszt ubezpieczenia lokalu handlowego, weźmy za przykład lokal o wartości 100 000 zł, znajduje się na parterze. Konstrukcja budynku jest niepalna. Nieruchomość znajduje się w Polsce wschodniej, w miejscowości poniżej 100 000 mieszkańców. Jej powierzchnia to 60 m2. Prowadzona działalność ma charakter usługowy. Teren nie jest zagrożony powodzią, nie ma zabezpieczeń antywłamaniowych i przeciwpożarowych, a dotychczas nieruchomość nie była ubezpieczona.

Inter Ubezpieczenia

Po analizie ofert rynkowych możemy stwierdzić, że warto zwrócić uwagę na ofertę firmy Inter Ubezpieczenia - Inter Lokum Wartość Odtworzeniowa. Zakres ubezpieczenia obejmuje 29 zdarzeń. Podstawą obliczania stawek jest wartość odtworzeniowa przedmiotu umowy. Roczny koszt polisy może zaczynać się już od 50 zł.

Ubezpieczenie chroni od następstw: ognia, wybuchu, eksplozji, zniszczeń związanych z akcją ratowniczą, zalaniem, deszczem nawalnym, lawiną, śniegiem, gradem, wiatrem, huraganem, upadkiem drzew, trzęsieniem ziemi, zapadnięciem i osunięciem się zmieni. Ponadto chroni przed uderzeniem pioruna i pojazdu.

Z polisy pokryte zostaną koszty demontażu i montażu po szkodzie, koszty poszukiwania przyczyny szkody, usunięcia przyczyn awarii, koszty wynagrodzenia rzeczoznawców.

Nie możemy jednak liczyć (w ramach tego konkretnego produktu) na ubezpieczanie od skutków kradzieży z włamaniem, utraty podczas transportu, rozboju i rabunku.

Compensa

Inną proponowaną ofertą jest oferta Compensy. W tym przypadku liczba zdarzeń objętych ubezpieczeniem sięga 25. Zakres ubezpieczenia jest podobny do wymienionego powyżej, wzbogacony o assistance – zakwaterowanie zastępcze i interwencję hydraulika i ślusarza, jednak cena ubezpieczenia to ok. 190 zł rocznie.

Jak widzimy, koszty ubezpieczenia lokalu usługowego nie są wysokie, tym bardziej warto skorzystać z takiego produktu, aby w przypadku niechcianego zdarzenia uzyskać konieczną pomoc.

Żaneta Pilarska