Formalności przy kredycie dla przedsiębiorcy

2015-06-22 10:03:27

Niestety przedsiębiorca starający się o kredyt powinien przygotować się na wiele formalności w banku. Wszystko po to, by bank mógł ocenić jego zdolność i wiarygodność finansową. Sprawdźmy, co musi przedstawić w banku przedsiębiorca, by uzyskać pożyczkę.

Udokumentowanie dochodu w banku przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą jest utrudnione, ponieważ często koszty uzyskania przez nią dochodu są równie wysokie jak jej przychody. To niestety zamyka przedsiębiorcy drogę do kredytu.

Przedsiębiorca musi nie tylko wykazać dochody, ale także udowodnić swoją stabilność finansową. Banki wymagają od właścicieli firm prowadzenia działalności gospodarczej przez okres od 6 do 24 miesięcy. Najczęściej instytucje finansowe obliczają zdolność kredytową firmy na podstawie zeznań podatkowych z ostatnich miesięcy, roku, a nawet dłuższego okresu.

Forma opodatkowania ma znaczenie

Banki stawiają różne wymagania kredytobiorcom-przedsiębiorcom, w zależności od formy rozliczania się z urzędem skarbowym. Instytucje finansowe najprzychylniej patrzą na osoby rozliczające się z fiskusem na podstawie książki przychodów i rozchodów. Jest tak dlatego, że ta forma rozliczania jasno pokazuje analitykowi bankowemu dochód uzyskiwany przez właściciela firmy. 

W trudniejszej sytuacji są osoby rozliczające się z US przez tzw. podatek ryczałtowy. Niestety banki traktują tę formę rozliczania jako bardziej ryzykowną, ponieważ trudniej tu oszacować dochód firmy. Zeznanie podatkowe pozwoli analitykowi bankowemu poznać przychody przedsiębiorstwa, dlatego w tym przypadku bank weźmie pod uwagę tylko ich część, nie całość.

Co zanieść do banku?

Przedsiębiorca starający się o kredyt często jest zobowiązany złożyć w banku:

  • zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  • zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON,
  • decyzję o nadaniu numeru NIP,
  • PIT za ostatni rok potwierdzony przez urząd skarbowy,
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkiem dochodowym,
  • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami.

Osoby rozliczające się za pomocą książki przychodów i rozchodów muszą przedstawić dodatkowo książkę przychodów i rozchodów za bieżący rok lub zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach za bieżący rok.

Osoby rozliczające się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego muszą złożyć także PIT-28 za poprzedni rok, potwierdzony przez urząd skarbowy.

Osoby rozliczający się według karty podatkowej muszą przedstawić w banku decyzję o wysokości karty podatkowej.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam