Nowy dowód a wizyta u notariusza - będzie problem?

2015-06-16 19:26:12

Od dnia 1 marca 2015 r. obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego, który jest obsługiwany przez nowy System Rejestrów Państwowych. W nowych dokumentach nie będzie już informacji o adresie zameldowania. Integracja rejestrów państwowych ma pomóc w weryfikacji danych adresowych w rejestrze PESEL. Czy z nowym dowodem będzie problemem podczas wizyty u notariusza?

Nowy wzór dowodu osobistego charakteryzuje się nowymi zabezpieczeniami, które mają znacznie utrudnić jego fałszowanie. Zwiększać bezpieczeństwo mają:

  • dwukrotnie powtórzone zdjęcie właściciela,
  • mikrodruki,
  • tłoczenia,
  • specjalne farby.

Co znika z dowodu?

Na dowodzie osobistym znajdą się także informacje o polskim obywatelstwie, ale za to zniknie z niego adres zameldowania, co ma zapobiec wymianom dokumentu po zmianie meldunku. W nowym wzorze dokumentu nie będzie również informacji o kolorze oczu i wzroście, ani skanu podpisu właściciela.

W związku ze zmianami dotyczącymi nowego dowodu osobistego, wiele osób zastanawia się, czy brak w nim adresu zameldowania nie przysporzy właścicielowi dodatkowych problemów podczas wizyty u notariusza, w banku czy na poczcie.

W banku

Zmiany w nowych dowodach osobistych zostały skonsultowane ze Związkiem Banków Polskich, który poinformował zainteresowanych, że nie będzie wymagał od klientów zaświadczeń o zameldowaniu. Takie dane banki zyskają na podstawie pisemnych oświadczeń. W dokumencie takim klient potwierdzi własnoręcznym podpisem prawdziwość podanych informacji o miejscu zameldowania. Podanie przez klienta fałszywego adresu grozi zarzutem oszustwa, karą grzywny lub pozbawieniem wolności. Dodatkowo, aby potwierdzić adres zameldowania, bank może zażądać przedstawienia np. opłaconej faktury za prąd lub telefon.

Rozstrzygającym krokiem zatwierdzającym adres zameldowania klienta może być złożenie w banku urzędowego zaświadczenia, jest ono jednak płatne - kosztuje 17 zł.

U notariusza

Notariusz, sporządzając akt notarialny, ma obowiązek potwierdzić tożsamość danej osoby – tak mówią przepisy ustawy o notariacie. Niezależnie od tego, jaki dowód posiadamy, tzn. z adresem zameldowania czy bez, tożsamość osoby, która stawi się u notariusza, musi być potwierdzona. Dodatkowo notariusz, sporządzając akt notarialny, musi na dokumencie wpisać adres swojego klienta, jednak może to zrobić także za pomocą oświadczenia własnoręcznie podpisanego.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam