Koszt tablic rejestracyjnych do quada w 2015 roku

2015-06-29 16:08:56

Jak każdy pojazd drogowy, tak i cieszące się rosnącym zainteresowaniem quady wymagają zakupu tablic rejestracyjnych. Z jakimi kosztami należy się w ich przypadku liczyć?

Quady to nowoczesne pojazdy, które zdobywają coraz szersze grono zwolenników ze względu na ich rozległe zastosowanie. Można je wykorzystywać zarówno do zwykłej jazdy po drogach, jak również do jazdy terenowej.

Kto może jeździć quadem?

Polskie przepisy drogowe wyróżniają dwa typy quadów. Pierwsze to lekkie ruady o masie maksymalnej sięgającej 350 kg. Drugie to quady o masie do 400 kg lub 550 kg (przy ładunku). Różnica między dwoma typami sprowadza się oczywiście do mocy i osiąganej szybkości.

Kierowcą quada wedle przepisów z 2013 roku może być osoba mająca co najmniej 14 lat i prawo jazdy AM, B lub B1. Quad, jak każdy inny pojazd drogowy, musi być zarejestrowany. W tym celu niezbędne będzie posiadanie tablic rejestracyjnych.

Formalności

W celu wyrobienia tablic dla quada należy udać się do wydziału komunikacyjnego naszego urzędu miasta, dzielnicy bądź urzędu powiatowego. Składamy na miejscu wniosek o rejestrację oraz okazujemy takie dokumenty, jak:

  • dowód własności quada,
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego,
  • dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej i recyklingowej,
  • w przypadku używanego quada - jego dotychczasowy dowód rejestracyjny, kartę pojazdu lub dowód opłacenia akcyzy.

Należy pamiętać, że przy rejestracji naszego quada niezbędne będzie także posiadanie świadectwa homologacji.

Koszty tablic rejestracyjnych

Jeśli chodzi o koszty tablic rejestracyjnych dla naszego quada, to będą one dwurzędowe, podobne jak w przypadku tablic do motocykla.

Dla przykładu w Urzędzie Miasta Warszawy opłaty komunikacyjne w przypadku quada kształtują się w następujący sposób:

Opłaty komunikacyjne za wydanie:Quad:
Tablic rejestracyjnych zwyczajnych40,00 zł
Tablic rejestracyjnych indywidualnych500,00 zł
Dowodu rejestracyjnego54,00 zł
Pozwolenia czasowego13,50 zł
Nalepki legalizacyjnej12,50 zł
Opłaty ewidencyjnej1,50 zł
RAZEM (w przypadku zwyczajnych tablic rejestracyjnych)121,50 zł
RAZEM (w przypadku indywidualnych tablic rejestracyjnych)581,50 zł
Marzena Kazbieruk