Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - ile jest na to czasu?

2015-06-29 14:48:43

Nie zawsze musimy się zgadzać z decyzjami towarzystwa ubezpieczeniowego, dotyczącymi wypłaty odszkodowania po wypadku. Jeśli uważamy, że zostaliśmy przez ubezpieczyciela pokrzywdzeni, można odwołać się od jego decyzji. Mamy na to określony czas.

Bardzo często wypadek lub inne zdarzenie losowe powoduje uszczerbek na naszym zdrowiu lub mieniu. Wtedy o pomoc zwracamy się do ubezpieczyciela, aby ten oszacował nasze straty i wyliczył odszkodowanie. Niestety w nerwach czasem nie przywiązujemy uwagi do kwot, jakie wpisuje rzeczoznawca i dopiero po fakcie czujemy się oszukani, gdy zorientujemy się, że poniesiona przez nas szkoda została wyceniona na zbyt niską kwotę. Co w takiej sytuacji możemy zrobić? Cz możemy się gdzieś odwołać?

Odwołanie do ubezpieczyciela lub do sądu

Od decyzji ubezpieczyciela można odwołać się do zarządu firmy lub do sądu. O tym, jaka procedura odwoławcza nas obejmuje, najczęściej możemy dowiedzieć się z lektury umowy ubezpieczeniowej. Niestety nie zawsze jest tam umieszczona klauzula dotycząca procedur odwoławczych. Nawet jeśli w naszej umowie brakuje odpowiednich zapisów, zawsze mamy prawo odwołać się do sądu.

3 lata na odwołanie

Wbrew obiegowym przekonaniom termin złożenia odwołania również nie jest krótki, bo wynosi praktycznie tyle, ile trwa standardowe przedawnienie roszczeń, czyli aż trzy lata.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela powinno mieć formę pisemną i być złożone do zarządu towarzystwa ubezpieczeniowego.

W piśmie powinna być zawarty numer szkody oraz opis konkretnej decyzji likwidatora. Dokument powinien być wysłany listem poleconym, najlepiej z potwierdzeniem odbioru. Będziemy mieć wtedy pewność, że nasza korespondencja dotarła w określonym terminie i została odebrana przez pracowników towarzystwa ubezpieczeniowego.

W swoim odwołaniu powinniśmy zawrzeć jak najwięcej argumentów, które powinny przemawiać na naszą korzyść. Powinniśmy również zawrzeć w piśmie swoje oczekiwania wobec ubezpieczyciela. Warto również poszukać w Internecie opis podobnych przypadków, tak aby później móc się na nie powołać w swoim piśmie.

Całość powinna być zredagowana z opanowaniem i kulturą. Nie należy używać niecenzuralnych słów i niemile widzianych przez odbiorcę korespondencji epitetów.

Niestety na nasze odwołanie ubezpieczyciel ma nieokreśloną ilość czasu. Przyjmuje się jednak, że odpowiedź powinniśmy otrzymać w terminie 30 dni. Nie jest to jednak termin ustawowy, lecz został zawarty w Kodeksie Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych.

Skarga do rzecznika

Jeżeli nie zgadzamy się z postanowieniem towarzystwa ubezpieczeniowego możemy złożyć skargę do Rzecznika Ubezpieczonych lub próbować swoich sił przed sądem polubownym. Ostatecznością jest dochodzenie swoich spraw na drodze postępowania sądowego, przed sądem cywilnym. 

Marzena Kazbieruk