Straciłeś pracę? Sprawdź, czy ubezpieczenie do kredytu wystarczy

2015-06-19 19:19:25

Zwolnienie z pracy to ogromny cios nie tylko dla zwolnionego, ale także dla całej jego rodziny. Jeszcze gorzej sytuacji wygląda, gdy na ma on kredyt do spłacania. Nadzieją dla takich osób jest ubezpieczenie od utraty pracy. Jednak, czy wystarczy ono na pokrycie wszystkich rat?

Ubezpieczenie od utraty pracy występuje często jako dodatek oferowany przez banki do różnego rodzaju kredytów. Utrata pracy może być ubezpieczana w ramach indywidualnej polisy lub w pakiecie z innymi ubezpieczeniami, np. na życie. Korzyścią z tego typu ochrony powinno być zapewnienie spłaty kredytu przez ubezpieczyciela w przypadku utraty zatrudnienia i dochodu przez ubezpieczonego kredytobiorcę. Warto jednak upewnić się, że polisa taka zapewnia właściwą ochronę, a nie stanowi jedynie dodatkowy koszt wliczony w ratę kredytu.

Jak mądrze się ubezpieczyć?

Zanim zdecydujemy się na ubezpieczenie od utraty pracy, powinniśmy sprawdzić, co ubezpieczycie rozumie pod pojęciem utraty pracy. Definicja sytuacji, w których otrzymamy świadczenie w ramach takiego ubezpieczenia jest zawarta w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia. Przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej powinniśmy zapoznać się z zapisanymi tam ograniczeniami i wyłączeniami ochrony.

Rozwiązanie umowy z winy pracodawcy

Zgodnie z OWU utratę pracy objętą ubezpieczeniem rozumie się zwykle jedynie jako rozwiązanie stosunku pracy z winy pracodawcy. W przypadku, gdy utrata pracy następuje za porozumieniem stron lub na wniosek pracownika, bezrobotnemu nie należy się świadczenie z polisy. Innym ograniczeniem stosowanym przez firmy ubezpieczeniowe może być zwolnienie pracownika w ramach zwolnień grupowych lub w przypadku uzasadnionej likwidacji stanowiska pracy. Ubezpieczyciel może nie spłacić ubezpieczonego kredytu także w sytuacji, gdy utrata pracy nastąpiła w wyniku wygaśnięcia stosunku pracy zawartego na podstawie umowy na czas określony. Także w przypadku, gdy zatrudniony odmówi przesunięcia na gorsze stanowisko i w wyniku tej decyzji straci posadę – ubezpieczyciel nie przyzna świadczenia.

Ubezpieczyciel spłaci tylko 6-12 rat

W przypadku, gdy osoba ubezpieczona straci pracę w okolicznościach wymienianych w OWU, ubezpieczyciel przejmuje obowiązek spłaty zadłużenia. Kwota należności i czas, w jakim będzie regulował raty za ubezpieczonego są określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Zwykle jest to maksymalnie 6 lub 12 rat wynikających z harmonogramu spłaty kredytu. Zanim ubezpieczyciel zacznie spłacać kredyt, musi poczekać aż kredytobiorca uzyska status bezrobotnego.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam