Ile dni czeka się na nowy dowód osobisty?

2015-06-11 14:07:29

Z początkiem marca br. nastąpiła zmiana sposobu wydawania dowodów osobistych. Obecnie wydawane dowody różnią się od poprzednich. Sprawdźmy, na czym polegają różnice, jak również, ile na wydanie nowego dowodu trzeba czekać?

Mimo wprowadzenia dowodów osobistych w nowej wersji, rząd nie nałożył na Polaków obowiązku wymiany dotychczasowych dowodów od 1 marca. Dotychczas posiadane przez nich dokumenty zachowują ważność do upływu określonych w nich terminów. Osoby, które zawnioskują o wydanie nowego dowodu, otrzymają go bezpłatnie.

Co się zmieniło?

Nowy dowód osobisty jest ważny przez 10 lat od daty wydania. Dokumenty te wydawane dzieciom poniżej 5 roku życia ważne są natomiast przez 5 lat. Tym, co z pewnością ułatwia procedurę wyrabiania nowego dowodu, jest możliwość uzyskania go w dowolnym urzędzie gminy w kraju, bez względu na miejsce zameldowania, a nawet drogą elektroniczną. Pamiętajmy jednak, że należy podpisać własnoręcznie wniosek, jednak formularz może wypełnić za nas pracownik gminy w oparciu o nasze dane w rejestrze PESEL. Wniosek elektroniczny o wydanie dowodu osobistego należy uwierzytelnić podpisem elektronicznym.

Zmienił się też wygląd dowodów

Na nowym dowodzie osobistym znajdują się takie informacje jak:

  • imię i nazwisko,
  • nazwisko rodowe,
  • imiona rodziców,
  • data i miejsce urodzenia, 
  • data wystawienia dokumentu,
  • numer dowodu osobistego,
  • numer PESEL,
  • obywatelstwo,
  • termin ważności dowodu.

Nie widnieją jednak informacje o kolorze oczu i wzroście, nie ma też skanu podpisu posiadacza i adresu zameldowania. Inne są fotografie, które należy złożyć - są one takie same jak te składane do paszportu.

Lepsze zabezpieczenia

Nowy dokument tożsamości ma inny wzór niż ten, który funkcjonował do niedawna. Znajdują się na nim takie zabezpieczenia jak mikrodruki czy specjalne farby. Ma to utrudnić fałszowanie dokumentu. Bez zmian pozostał format dokumentu i jego wymiary. Ponadto w prawym górnym rogu awersu oraz lewym górnym rogu tyłu dokumentu znajdują się elementy graficzne mające zabezpieczać dokument. Na nowym dokumencie jest też hologram zachodzący na fotografię. Powierzchnia dowodu jest nierówna, ponieważ nazwisko i data urodzenia są grawerowane specjalną techniką.

Czas oczekiwania

Od momentu wpłynięcia wniosku termin oczekiwania na dokument tożsamości wynosi około 30 dni. Procedura związana z wytworzeniem dokumentu realizowana jest w Warszawie przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam