Ile czeka się na kartę EKUZ?

2015-06-12 09:07:31

Wybierając się w podróż zagraniczną, warto mieć ze sobą europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Dokument ten potwierdza prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie innych krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii na tych samych zasadach co ich obywatele.

Posiadacz karty EKUZ może korzystać z opieki medycznej w innym państwie członkowskim EOG oraz w Szwajcarii w takim zakresie, który umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu w tym kraju w bezpiecznych warunkach z medycznego punktu widzenia. Warto jednak zaznaczyć, że karta ta nie daje uprawnień w przypadku, gdy celem podróży jest odbycie planowego leczenia.

Z jakich usług i gdzie skorzystam z EKUZ?

Posiadając kartę EKUZ, skorzystamy ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych z medycznego punktu widzenia, z uwzględnieniem stanu zdrowia pacjenta oraz przewidywanego okresu pobytu na terenie państwa członkowskiego UE lub EFTA.

Niestety nie jest możliwe korzystanie ze świadczeń na podstawie karty EKUZ na terenie tzw. państwa trzeciego, czyli takich, które nie należą do struktur UE ani EFTA.

Karta będzie na pewno honorowana w: Austrii, Belgi, Bułgarii, na Cyprze, w Chorwacji, Czechach, w Dani, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandi, Liechtensteinie, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, Malcie, w Niemczech, w Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Na co uważać?

Pamiętajmy, że karta uprawnia do korzystania z opieki placówek medycznych, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Udając się do prywatnych placówek medycznych, za opiekę musimy zapłacić z własnej kieszeni. Ponadto w wielu krajach publiczne placówki medyczne również pobierają za leczenie pewne opłaty.

Jeśli zapomnimy wziąć ze sobą wyrobioną wcześniej kartę, wystarczy zadzwonić do Polski do oddziału właściwego funduszu. Wyrobiony zostanie certyfikat zastępczy, czyli dokument zastępujący EKUZ. Dokument zostanie przesłany pocztą pod wskazany adres lub w razie potrzeby faksem bezpośrednio do szpitala.

Jak szybko wyrobię kartę?

Jeśli przedstawimy komplet wymaganych dokumentów, karta może zostać wydana od ręki lub w okresie do 3 dni roboczych od dnia wpływu wniosku drogą pocztową, faksem lub w formie elektronicznej do oddziału wojewódzkiego NFZ. Możliwe jest też wskazanie preferowanego dnia odbioru we wniosku. W przypadku, gdy wniosek o wydanie karty EKUZ został złożony przez Internet, oddział wojewódzki NFZ w ciągu 3 dni od dnia dostarczenia wiadomości odsyła informację o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Żaneta Pilarska