Ile kosztuje ubezpieczenie restauracji?

2015-06-10 13:00:53

Prowadząc restaurację, warto zadbać o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - zarówno z tytułu prowadzonej działalności, jak i posiadanego majątku. Może się przecież zdarzyć, że klient dozna np. zatrucia pokarmowego czy uszkodzone zostanie jego mienie. Ponadto zniszczeniu ulec może sam lokal, np. wskutek chuligańskich wybryków pseudoklientów.

Restaurator ponosi odpowiedzialność za następstwa powstałej u gościa szkody oraz zaniechania, które ją spowodowały. Obawiając się konieczności wypłaty wysokich odszkodowań, warto zabezpieczyć się polisą OC. Wówczas to ubezpieczyciel przejmie koszty naprawy i likwidacji szkody.

Ochronisz klientów i lokal

W zakres ubezpieczenia OC restauracji wchodzi nie tylko odpowiedzialność cywilna restauratora za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, ale również można bezpośrednio chronić restauracyjne mienie: budynek czy lokal i jego wyposażenie na wypadek pożaru i tzw. zdarzeń losowych oraz kradzieży.

W przypadku restauracji warto zwrócić również uwagę na ubezpieczenie przed celową dewastacją dokonaną przez osoby trzecie, ubezpieczenia szyb na wypadek stłuczenia itp.

Ważne przy wyliczaniu składki

Przy wyliczaniu wysokości składki istotne będą czynniki takie jak:

  • forma prowadzenia księgowości,
  • szacowany roczny obrót z działalności,
  • ilość zatrudnianych osób,
  • środki obrotowe, wartość maszyn i urządzeń na wyposażeniu,
  • wartość budynku,
  • posiadana elektronika,
  • to, czy konstrukcja budynku jest palna.

Pod uwagę brana będzie także liczba lat ubezpieczenia w podanym miejscu bez wypłaty odszkodowania.

A ponadto...

Istotne będzie to, czy budynek posiada zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, takie jak ochronę, alarm bez powiadomienia, alarm z powiadomieniem ochrony, stały monitoring, drzwi antywłamaniowe, żaluzje antywłamaniowe, kraty, folię antywłamaniową.

Ważną rolę przy wyliczaniu składki OC odegrają również zamontowane zabezpieczenia przeciwpożarowe: ochronę, alarm bez powiadomienia, alarm z powiadomieniem ochrony, czujki pożarowe oraz gaśnice.

Wysokość składki

Średnia składka ubezpieczenia OC uwzględniająca koszt ubezpieczenia od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ognia i innych zdarzeń losowych, towaru podczas transportu, mienia pracowników oraz ubezpieczenie OC prowadzonej działalności.

Przy szacowanym rocznym obrocie z działalności, pięciu osobach zatrudnionych mogą się wahać między 200 a 400 zł, w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, z którego oferty skorzystamy.

Żaneta Pilarska