Co z kontem po śmierci małżonka? Prawa wdowy

2015-06-08 16:15:52

Większość małżeństw decyduje się na wspólne konto bankowe. Jest to dla obojga małżonków wygodna forma zarządzania finansami. Sprawa jednak się komplikuje w przypadku śmierci jednego z nich. Sprawdźmy, jakie prawa do wspólnego rachunku bankowego ma wdowa po śmierci małżonka. 

W przypadku śmierci jednego z małżonków najczęściej trudno jest odzyskać od banku w krótkim czasie wszystkie środki zgromadzone na wspólnym rachunku. Tylko część instytucji finansowych w takiej sytuacji pozwala wypłacić pieniądze znajdujące się na wspólnym koncie. Inne banki blokują natomiast połowę środków zgromadzonych na rachunku aż do zakończenia sprawy spadkowej, a drugą połową może swobodnie dysponować żyjący współmałżonek.

Jak postępują banki?

W przypadku śmierci jednego ze współwłaścicieli konta większość banków stosuje jedną z dwóch procedur:

  • wygaśnięcie umowy i zablokowanie części środków na rzecz spadkobierców,
  • przekształcenie rachunku wspólnego w indywidualny.

W pierwszym przypadku po otrzymaniu informacji o śmierci jednego ze współmałżonków bank likwiduje umowę o prowadzenie rachunku i jednocześnie blokuje zgromadzone na nim środki. W takiej sytuacji pieniądze mogą zostać wypłacone proporcjonalnie dla współwłaściciela konta, a część należąca do zmarłego zostanie zatrzymana do rozstrzygnięcia sprawy spadkowej.

W drugiej sytuacji, przekształcając wspólne konto na indywidualne, żyjący współmałżonek może swobodnie dysponować rachunkiem, a także zgromadzonymi na nim środkami. W tym przypadku ewentualne roszczenia spadkobierców rozliczane są na drodze prywatnej.

Dyspozycja na wypadek śmierci

Gdy chcemy, by po naszej śmierci pieniądze zgromadzone na koncie trafiły do rąk wybranej osoby, powinniśmy ustanowić w banku odpowiednią, pisemną dyspozycję na wypadek śmierci. Takie rozwiązanie może być jednak stosowane tylko dla kont indywidualnych. Małżonkowie tymczasem najczęściej korzystają z konta wspólnego.

Przewaga zalet kont indywidualnych

Aby mieć pewność, że wybrana przez nas osoba otrzyma wszystkie środki z rachunku, najlepiej założyć rachunek indywidualny. Wtedy mamy możliwość ustanowienia dyspozycji na wypadek śmierci. Kwota z takiej dyspozycji nie wchodzi do masy spadkowej. Musimy jednak wiedzieć, iż dyspozycja wydana w banku podlega ograniczeniom. Można ją ustanowić tylko na rzecz osób należących do najbliższej rodziny, czyli małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa. Dodatkowo kwota wypłacana przez banki w ramach ustalonych dyspozycji nie może przekroczyć limitu, który obecnie wynosi ok. 70 tys. zł.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam