Prawa windykatorów

2015-06-03 10:06:40

Nie spłaciłeś swoich zobowiązań wobec banku i sprawa trafiła do firmy windykacyjnej? Dowiedz się, jak toczy się postępowanie windykacyjne i jakie prawa ma windykator. 

Niestety różnie to bywa ze spłatą naszych zobowiązań finansowych wobec banków. Na szczęście w większości przypadków dochodzi do ugody pomiędzy kredytodawcami a kredytobiorcami i kryzys zostaje zażegnany. Niekiedy jednak nie ma możliwości polubownego załatwienia sprawy, a niespłacony i nieodzyskany dług trafia ostatecznie do firmy windykacyjnej. I w tym momencie rodzi się pytanie: co począć w takiej sytuacji i jakie są dalsze kroki postępowania?

Sprzedaż długów

Posiadając niepłacone zobowiązania pieniężne, musimy się liczyć z tym, iż nasze długi mogą zostać sprzedane w drodze cesji innemu podmiotowi finansowemu. Podmiot, który na tej zasadzie kupi nasz dług, wchodzi na miejsce pierwotnego wierzyciela i przejmuje wszystkie jego prawa i obowiązki. Tym samym może zacząć egzekwować długu na własną rękę.

Obowiązki informacyjne wobec dłużnika

O fakcie przejęcia długu przez inną firmę dłużnik powinien zostać poinformowany. Powinien również być powiadomiony o aktualnej kwocie zadłużenia i o warunkach współpracy z firmą windykacyjną, która reprezentuje nowego wierzyciela/ Bardzo często firmy takie w pierwszej korespondencji do dłużnika przedstawiają ofertę spłaty zadłużenia.

Na dalszym etapie następuje kontakt z dłużnikiem za pomocą wiadomości tekstowych wysyłanych na telefon komórkowy, maili, listów wysyłanych na adres korespondencyjny, rozmów telefonicznych itp.

Działania windykacyjne

Pierwszym etapem działalności firmy windykacyjnej jest działanie nastawione na polubowne załatwienie sprawy z dłużnikiem, czyli propozycje spłaty ratalnej. Jeżeli jednak i to nie daje pozytywnego skutku, firmy windykacyjne mogą wdrożyć inne metody działania. Do nich może należeć na przykład wpisanie dłużnika do rejestrów BIG, które są listami firm i osób, które nierzetelnie spłacają swoje zobowiązania pieniężne. Może to w skutecznym stopniu uniemożliwić podpisanie nowych umów kredytowych, zakupów na raty, podpisania umowy z operatorem telefonicznym.

Jeżeli i to nie przynosi rezultatu, firmy windykacyjne mogą posunąć się do ostateczności, czyli do wystąpienia wobec dłużnika na drogę postępowania sądowego. Najlepiej jednak jest tego uniknąć, gdyż do łącznej kwoty zadłużenia dochodzą również koszty postępowania sądowego.

Tomasz Słupczyński