Weksel in blanco - komu może zaszkodzić?

2015-06-05 12:03:53

Weksle stanowią wygodną i tanią formę zabezpieczenia pożyczek, kredytów lub umów. Podpisując weksel, zgodnie z porozumieniem stron, powstaje zobowiązanie wekslowe osoby składającej podpis na tym dokumencie. Sprawdźmy, komu taki weksel może zaszkodzić. 

Weksel in blanco to dokument, na którym w momencie podpisania go brak jest przynajmniej jednego z ustalonych przez ustawę elementów, np.:

  • oznaczenia remitenta,
  • kwoty płatności,
  • daty płatności.

Dane te muszą być uzupełnione przez posiadacza weksla przed przedstawieniem go do zapłaty.

Kiedy stosuje się weksle in blanco?

Weksle in blanco są wystawiane najczęściej w przypadku należności, których dokładna wartość będzie znana dopiero w przyszłości. Używa się ich w przypadku kredytów, leasingu i umów, w których wierzyciel chce mieć gwarancję, że podpisujący taki dokument wywiąże się z zobowiązania. Weksel in blanco jest uzupełniany dopiero w określonych okolicznościach, np. gdy zniszczymy wypożyczony nam sprzęt, a usługodawca nie jest w stanie inaczej odzyskać należności.

Umowa chroni wystawcę weksla

Dłużnik, składając podpis na wekslu in blanco, zobowiązuje się do uiszczenia kwoty wpisanej przez wierzyciela. W praktyce oznacza to, że strona podpisująca taki weksel nie będzie miała żadnej możliwości udowodnienia przed sądem, iż weksel został wystawiony na sumę inną niż ta ustalona przez obie strony. Aby nie dopuścić do tego typu sytuacji, strony powinny dodatkowo zawrzeć tzw. umowę wekslową, która określa warunki i sposób wypełnienia weksla.

Pamiętaj! Deklaracja wekslowa zabezpiecza interesy wystawcy weksla. W przypadku gdy tej umowy nie ma, osoba podpisująca taki dokument nie ma wpływu na dalszy los swojego zobowiązania.

Przeniesienie weksla na inną osobę

Podpisany weksel in blanco może w pewnych okolicznościach trafić do innej osoby lub firmy. Może on zostać przeniesiony przez tzw. indos. Dla wystawcy weksla lepiej, jeśli posiadacz naszego dokumentu nie ma takiej możliwości, ponieważ zmniejsza to ryzyko, że drogi weksla i umowy wekslowej się rozejdą. Wystawca weksla powinien zadbać, by w umowie wekslowej znalazła się klauzula, że dokument ten nie może zostać przeniesiony na inną osobę. 

Uwaga! Wystawiając weksel in blanco, powinniśmy zadbać, by po wygaśnięciu zobowiązania wierzyciel zwrócił nam podpisany dokument. Niestety prawna konstrukcja weksla sprawia, że nie traci on swojej ważności pomimo wygaśnięcia zabezpieczanego przez niego zobowiązania.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam