Twój dowód stracił ważność? Możesz mieć problem z kredytem

2015-06-29 10:12:02

Dowód osobisty jest podstawowym dokumentem identyfikacyjnym w Polsce. Jeśli utracił on ważność, jego właściciel może napotkać wiele trudności nie tylko podczas potrzeby załatwienia sprawy urzędowej, ale także w banku, gdy zechce uzyskać kredyt.

Dowód osobisty jest podstawowym dokumentem identyfikacyjnym dla Polaków. Powinni go posiadać wszyscy obywatele Polski, którzy ukończyli 18 rok życia lub 15 lat, gdy podjęli już pracę zawodową albo nie mieszkają z osobami dorosłymi, pod których władzą rodzicielską do tej pory pozostawały.

Okres ważności dowodów osobistych

Organem wydającym dokument tożsamości jest: wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Dokument ten wydawany jest z reguły na okres dziesięciu lat, choć dla osób które ukończyły 65 rok życia jest on wydawany już bezterminowo. Dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia dowód osobisty jest wydawany na okres pięciu lat. W przypadku osób starszych, schorowanych, dowód osobisty może być również wydany bezterminowo, pomimo że nie ukończyły one 65 roku życia.

Bank musi wiedzieć, z kim ma do czynienia

Dowodem osobistym legitymujemy się przed każdym urzędem oraz przed organami władzy publicznej, takiej jak policja lub straż miejska, a także przed bankiem. Jeżeli ważność naszego dowodu dobiega końca, powinniśmy się udać do urzędu gminy, aby złożyć wniosek o nowy dokument. Należy tego dokonać najpóźniej na 30 dni przed utratą ważności obecnie posiadanego dowodu osobistego. Warto pamiętać o tym, gdyż bez ważnego dowodu osobistego nie będziemy mogli udać się za granicę. Możemy też mieć duży problem w uzyskaniu kredytu w banku.

Brak dowodu = brak kredytu?

W wielu instytucjach istnieje możliwość uzyskania kredytu czy pożyczki bez dowodu. Co ciekawe, chętniej pożyczą nam wówczas banki niż prywatne firmy pożyczkowe. Oczywiście nie oznacza to, że kredyt dostaniemy bez potwierdzania naszej tożsamości. Będziemy wtedy zobowiązani do okazania alternatywnego dokumentu - paszporty, a także (dodatkowo) innego dokumentu ze zdjęciem, jak np. prawa jazdy. Taka wyrozumiałość wobec zapominalskiego klienta, który w porę nie złożył wniosku o wyrobienie nowego dowodu osobistego, nie dotyczy jednak wszystkich banków.

Na koniec przypominamy, że uchylanie się od obowiązku wymiany starego, nieważnego dowodu osobistego stanowi wykroczenie, grożąc zarówno grzywną, jak i karą ograniczenia wolności. 

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam